Υπερμοντελοποίηση στην Μηχανική Μάθηση (overfitting)

Η Μηχανική Μάθηση επιδιώκει την δημιουργία μοντέλων μέσω των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί. Σκοπός ενός μοντέλου μπορεί να είναι η ταξινόμηση νέων περιπτώσεων βάση ενός συνόλου κατηγοριών.

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα