Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Τι είναι η εφαρμογή Android και γιατί η σωστή σχεδίασή της είναι σημαντική;

Μία εφαρμογή Android είναι ένα πρόγραμμα υλοποιημένο σε μία γλώσσα προγραμματισμού και υποστηρίζεται από συσκευές που διαθέτουν το λειτουργικό σύστημα Android. Η σωστή υλοποίηση και σχεδίαση τέτοιων εφαρμογών είναι σημαντική καθώς επηρεάζει την απόδοση και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η μέθοδος που ακολουθείται για την ανάπτυξη εφαρμογών Android από την Contia διασφαλίζει ότι η εφαρμογή θα είναι πλήρως λειτουργική, επεκτάσιμη και αποδοτική. Ζητήστε οικονομική προσφορά για τη σχεδίαση και δημιουργία εφαρμογών Android.

Που στοχεύει η Contia με την ανάπτυξη εφαρμογών Android;

Η Contia εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής Android σας μέσα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

01. Σωστή Παρουσίαση Εφαρμογών Android

Βασικός σκελετός εφαρμογής

Σχεδιάζουμε τον βασικό σκελετό της εφαρμογής Android με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της αγοράς. Η δημιουργία του αρχικού σχεδίου μας βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη. Ο πελάτης εγκρίνει το σχέδιο κι έπειτα προχωράμε στην τελική υλοποίηση της λειτουργίας της εφαρμογής Android. Η Contia αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του πελάτη σχεδιάζοντας όσο το δυνατόν καλύτερα την εφαρμογή Android της επιλογής του.

Παρουσίαση εφαρμογής στο PlayStore

Για την εύρεση εφαρμογών σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, θα πρέπει να ο χρήστης να πραγματοποιήσει την αναζήτηση τους στο PlayStore. Για την αποτελεσματική προώθηση της εφαρμογής θα πρέπει η σελίδα παρουσίασής της στο PlayStore να είναι ενημερωμένη με τα στοιχεία τόσο του προγραμματιστή όσο και της ίδιας της εφαρμογής. Η Contia στο πλαίσιο της σχεδίασης και ανάπτυξης μίας εφαρμογής Android, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της στο PlayStore.

Ιστοσελίδα παρουσίασης εφαρμογής Android

Η Contia με την κατασκευή της εφαρμογής Android, παρέχει δωρεάν την ιστοσελίδα παρουσίασής της. Η ιστοσελίδα προβάλει τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, οπτικοακουστικό υλικό από διάφορα σημεία της εφαρμογής και σύνδεση με το προφίλ της εφαρμογής στο PlayStore. Στόχος μας είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση της τόσο στο κατάστημα PlayStore όσο και στην Google.

02. Ασφάλεια & Απόδοση Εφαρμογών Android

Ασφάλεια Εφαρμογής

Μία εφαρμογή Android για να μεταφορτωθεί στο κατάστημα PlayStore χωρίς σφάλματα στον κώδικά της, θα πρέπει εξ' αρχής η υλοποίησή της να έχει πραγματοποιηθεί με τα βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας Android εφαρμογών. Αυτό προϋποθέτει ότι ο προγραμματιστής της εφαρμογής γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια της. Η Contia αναλαμβάνει την αποτελεσματική μεταφόρτωσης της εφαρμογής Android στο κατάστημα PlayStore με την εγγύηση ότι θα γίνει δεκτή με τα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται.

Απόδοση Εφαρμογής

Για την αποτελεσματική χρήση μίας εφαρμογής Adnroid, θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποδοτικότητά της ως προς τη διαχείρισή της. Αυτό προϋποθέτει ότι οι προγραμματιστές της εφαρμογής έχουν λάβει όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Η Contia στο πλαίσιο ανάπτυξης Android εφαρμογών, λαμβάνει όλα τα μέτρα απόδοσης των νέων τεχνολογιών έχοντας ως στόχο την καλύτερη εμπειρία του χρήση στη διαχείριση μίας Android εφαρμογής.

Ζητήστε οικονομική προσφορά

Τι χαρακτηριστικά προσφέρει η Contia στις εφαρμογές Android της;

Μερικά από τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα. Αν δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε.

Πολλαπλές δραστηριότητες

Μία εφαρμογή Android θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες για την αποτελεσματική χρήση της. Αυτό σημαίνει ότι για την πλοήγηση μίας εφαρμογής από τον χρήστη θα πρέπει να περιλαμβάνονται διάφορες όψεις όπου κάθε όψη θα εκτελεί μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η Contia αναλαμβάνει τη υποδομή για την υποστήριξη πολλαπλών δραστηριοτήτων μίας εφαρμογής Android.

Πολυμεσικό υλικό και διαγράμματα

Για την αποτελεσματική χρήση μίας εφαρμογής Android θα πρέπει η εφαρμογή να υποστηρίζει πολυμεσικό υλικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο της εφαρμογής αποκτά διαδραστικό ρόλο βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία των χρηστών. Επίσης η εισαγωγή διάφορων διαγραμμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην απεικόνιση δεδομένων του χρήστη με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας της εφαρμογής.

Υποστήριξη custom γραφικών στοιχειών

Μία εφαρμογή Android για να είναι ευπαρουσίαστη στον χρήστη θα πρέπει να υποστηρίζει προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία. Τα γραφικά στοιχεία μπορεί να είναι διάφορα εικονίδια ή χρωματισμοί ο οποίοι δίνουν μία διαφορετική όψη στην εφαρμογή. Η Contia αναλαμβάνει τη δημιουργία γραφικών στοιχείων και την εισαγωγή τους στην εφαρμογή Android.

Σύνδεση και καταγραφή ιστορικού με Βάση Δεδομένων

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αποδοτική και σωστή λειτουργία μίας εφαρμογής Android, είναι η σύνδεση της με τη βάση δεδομένων. Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα που αφορούν το ιστορικό καταγραφής στοιχείων ή άλλων δεδομένων του χρήστη. Η Contia είναι σε θέση να υποστηρίξει τη σύνδεση της βάσης δεδομένων με την εφαρμογή Android.

Φόρμες συμπλήρωσης και υπολογισμοί

Απαραίτητο στοιχείο μίας εφαρμογής Android είναι οι φόρμες συμπλήρωσης και οι υπολογισμοί που μπορούν να εκτελέσουν. Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει στοιχεία/δεδομένα στις διάφορες φόρμες της εφαρμογής κι έπειτα με το πάτημα ενός κουμπιού να εκτελεί κατάλληλους υπολογισμούς.

Δημιουργία επί πληρωμής εφαρμογή

Πολλές εφαρμογές Android διατίθενται δωρεάν στο κατάστημα PlayStore. Υπάρχουν όμως και εφαρμογές οι οποίες για να τις κατεβάσει ένας χρήστης θα πρέπει να πληρώσει. H Contia στο πλαίσιο μεταφόρτωσης μίας εφαρμογής Android, αναλαμβάνει την ρύθμισή και την πώλησή της μέσω του καταστήματος PlayStore.

Γιατί να προτιμήσετε την Contia για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών Android;

Η νέα εποχή στις εφαρμογές- Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Γιατί εμάς;

Προσφέρουμε μοναδικό σχεδιασμό και υλοποίηση στην ανάπτυξη εφαρμογών Android κάνοντας το όραμα της επιχείρησής σας πραγματικότητα. Τα έργα εφαρμογών Android που μπορούμε να αναλάβουμε αφορούν οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό, ελεύθερο επαγγελματία ή  ιδιώτη. Είμαστε στο πλευρό της κάθε επιχείρησης, βοηθώντας την στα βήματα της στην αγορά.

Εφαρμογές Android υψηλών προδιαγραφών

Προσάρμοσε την εφαρμογή Android στις ανάγκες σου

Μία εταιρεία που είναι εξιδεικευμένη στην κατασκευή εφαρμογών Android μπορεί να βοηθήσει την ιδέα σου να πάρει σάρκα και οστά μέσα από τη σχεδίαση και ανάπτυξη της εφαρμογή σου. Αυτό που προσφέρουμε είναι μία εύχρηστη εφαρμογή με φιλικό περιβάλλον και κατάλληλο σχεδιασμό για την αποτελεσματική διαχείρισή της από τους χρήστες.  

Δυναμική παρουσίαση εφαρμογών Android

Εμπιστεύσου την εφαρμογή σου στα χέρια των ειδικών

Όταν ολοκληρώνεται η εφαρμογή Android το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αποτελεσματική ενημέρωσή της. Η Contia αναλαμβάνει να υποστηρίξει την εφαρμογή σου ενημερώνοντας τις τεχνολογίες της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή παραμένει ανανεωμένη σημειώνοντας καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοσή της.

Σε τι διαφέρουμε στην ανάπτυξη εφαρμογών Android;

Το πάθος και το μεράκι για τη δουλειά, μας έχει κάνει άριστους επαγγελματίες στην ανάπτυξη εφαρμογών Android. Οι ασυναγώνιστες τιμές στην σχεδίαση εφαρμογών σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία, μας κατατάσσουν στις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη.

Σχεδίαση

Σχεδιάζουμε με βάση τα διεθνή πρότυπα λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν την μοναδικότητα του πελάτη

Γρήγορη Παράδοση

Ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας στον σωστό χρόνο δίνοντας έμφαση στον πελάτη για γρήγορη εξυπηρέτηση

Λειτουργικότητα

Οι εφαρμογές Android είναι πλήρως λειτουργικές και βασίζονται σε δοκιμασμένα εργαλεία από την παγκόσμια αγορά

Ανταγωνιστικές Τιμές

Σκοπός μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη με το ελάχιστο δυνατόν κόστος. Το κέρδος μας είναι η επιτυχία της δουλειάς μας

Εφαρμογές Android από την Contia

River Discharge

Η εφαρμογή River Discharge αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους ειδικούς επιστήμονες στη ροή των ανοιχτών αγωγών…

Ζητήστε οικονομική προσφορά για δημιουργία εφαρμογής Android

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα απαντήσουμε σύντομα τηλεφωνικώς ή μέσω email. Έπειτα θα σας στείλουμε την οικονομική προσφορά που πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.