Δείκτες στην C

Οι δείκτες στην C είναι μία παρεξηγημένη έννοια που δημιουργεί σε πολλούς την αίσθηση ότι η γλώσσα προγραμματισμού είναι περίπλοκη και μόνο έμπειροι προγραμματιστές μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Όμως, τίποτα…

Continue ReadingΔείκτες στην C

Εισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms)

Οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms) αποτελούν μία ενδιαφέρουσα κατηγορία αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης. Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι συγκαταλέγονται μέσα στους αλγορίθμους οι οποίοι απαρτίζουν τον κλάδο της μηχανικής μάθησης. Η μηχανική…

Continue ReadingΕισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms)

Η σημασία της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού συστημάτων στις επιχειρήσεις

Στις μέρες μας ένα μεγάλο ποσοστό των έργων αποτυγχάνει τόσο ως προς την εφαρμογή του όσο και ως προς την υλοποίησή του λόγο της έλλειψης της Α&Σ (Ανάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων).

Continue ReadingΗ σημασία της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού συστημάτων στις επιχειρήσεις

Σειριακή και Δυαδική Αναζήτηση

Η σειριακή αναζήτηση είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος σαρώνει έναν πίνακα μέχρι να βρει την πρώτη εμφάνιση ενός στοιχείου που αναζητείται. Το στοιχείο αυτό αναφέρετε ως κλειδί (key).

Continue ReadingΣειριακή και Δυαδική Αναζήτηση

Υπερμοντελοποίηση στην Μηχανική Μάθηση (overfitting)

Η Μηχανική Μάθηση επιδιώκει την δημιουργία μοντέλων μέσω των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί. Σκοπός ενός μοντέλου μπορεί να είναι η ταξινόμηση νέων περιπτώσεων βάση ενός συνόλου κατηγοριών.

Continue ReadingΥπερμοντελοποίηση στην Μηχανική Μάθηση (overfitting)

Η δομή δεδομένων Dictionary στην Python

Ένα λεξικό (dictionary) στην python (ο λεγόμενος πίνακας κατακερματισμού σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού) είναι μία δομή δεδομένων η οποία αποθηκεύει ζευγάρια της μορφής <κλειδί,τιμή>.

Continue ReadingΗ δομή δεδομένων Dictionary στην Python

Το πρόγραμμα γράφει κενό αρχείο

Σαν νέος προγραμματιστής έχει τύχει πολλές φορές να υλοποιείται ένα πρόγραμμα το οποίο γράφει σε ένα αρχείο και όταν το εκτελείται ή κάποιες φορές όταν τελειώνει η εκτέλεση του, το αρχείο να είναι κενό.

Continue ReadingΤο πρόγραμμα γράφει κενό αρχείο

Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

Τεχνητή νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που ασχολείται με την σχεδίαση ευφυών συστημάτων. Δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Continue ReadingΤο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)