Χώρος Φιλοξενίας Ιστοσελίδων | Hosting

Τι είναι ο χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδων και γιατί είναι σημαντικός για τη λειτουργία τους;

Για να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μία ιστοσελίδα θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα που θα είναι συνεχώς ενεργό και θα μπορεί να εξυπηρετεί αιτήματα χρηστών. Ο χώρος φιλοξενίας σχετίζεται ακριβώς με αυτή τη διαδικασία. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί/ιδιώτες “δανείζονται” κάποιον χώρο ώστε να μπορούν να φιλοξενούν τις ιστοσελίδες τους. Επομένως η επιλογή του χώρου φιλοξενίας είναι μία σημαντική διαδικασία καθώς περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά ώστε μία ιστοσελίδα να παρουσιάζεται σωστά στον τελικό χρήστη, να είναι αποδοτική και ασφαλής.  

Που στοχεύει η Contia στον χώρο φιλοξενίας ιστοσελίδων;

Η Contia εξασφαλίζει την σωστή εμφάνιση της ιστοσελίδας  στο διαδίκτυο και την ορθή παραμετροποίηση του χώρου φιλοξενίας. 

01. Ρύθμιση Χώρου Φιλοξενίας

Αρχική Εγκατάσταση

Για να μπορεί μία ιστοσελίδα να είναι αποδοτική και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις μίας σύγχρονης τεχνολογικής λύσης θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις από την μεριά του χώρου φιλοξενίας. Κάποιες ενέργειες συμπεριλαμβάνουν: (1) ρύθμιση έκδοσης της γλώσσας προγραμματισμού php (2) ρύθμιση του mail server (3) ρύθμιση της βάσης δεδομένων και των αντίστοιχων διαχειριστών (4) ρύθμιση πιστοποίησης ασφάλειας (SSL) (5) ρύθμιση εργαλείων για την διασφάλιση της ασφάλειας (αντιικά) κ.α.

Ρυθμίσεις στο πέρασμα του χρόνου

Πέρα από την αρχική εγκατάσταση που είναι απαραίτητη πριν την πρώτη προβολή της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνονται οι τεχνολογίες του χώρου φιλοξενίας ώστε να διατηρούν την ιστοσελίδα σε μία άρτια κατάσταση. Σε αυτό το στάδιο, η Contia παρακολουθεί την εξέλιξη της ιστοσελίδας και εφαρμόζει όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στον χώρο φιλοξενίας ώστε πάντα η ιστοσελίδα να εμφανίζεται σωστά στον τελικό χρήστη.

02. Εγκατάσταση Ιστοσελίδων

Βάση Δεδομένων

Μία δυναμική ιστοσελίδα συνδέεται με μία σύγχρονη βάση δεδομένων για να αντλήσει το περιεχόμενό της. Η Contia διασφαλίζει την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων είτε από την αρχή ή μεταφορτόνωντας μία υπάρχουσα. Επίσης, συνδέει την βάση δεδομένων με κάποιον ενεργό διαχειριστή και πραγματοποιεί την σύνδεση αυτής με την ιστοσελίδα.

Φόρτωση Αρχείων

Τα αρχεία τη ιστοσελίδας πρέπει να την συνοδεύουν και επομένως η Contia αναλαμβάνει την μεταφορά των αρχείων στο χώρο φιλοξενίας και την σωστή παραμετροποίηση αυτών όπως αυτά τα αρχεία που πρέπει να αλλαχθούν για να είναι εφικτή η σύνδεση με την βάση δεδομένων. Ακόμα, περιλαμβάνονται και τα πολυμεσικά αρχεία που συνοδεύουν την ιστοσελίδα.

03. Ασφάλεια & Αντίγραφα

Ασφάλεια χώρου φιλοξενίας

Η Contia αναλαμβάνει να παρέχει όλα εκείνα τα εργαλεία, κατάλληλα ενημερωμένα για την ασφάλεια μίας ιστοσελίδας. Τα εργαλεία αυτά είναι (1) αντιικά προγράμματα - σάρωση αρχείων για την εύρεση κακόβουλου λογισμικού (2) anti - spam προγράμματα - προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από spam email.

Αντίγραφα Ασφαλείας

Η Contia παρέχει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είναι εφικτή η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Αφενός υπάρχουν οι αυτόματοι μηχανισμοί και εργαλεία που κρατάνε πάντα αντίγραφα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, η Contia παρέχει και την δυνατότητα για manual backup όταν η ακεραιότητα αυτής είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση.

Ζητήστε οικονομική προσφορά

Τι χαρακτηριστικά προσφέρει η Contia στο χώρο φιλοξενίας της;

Μερικά από τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα. Αν δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε.

Επαρκή Χώρο Αποθήκευσης

Όλα τα αρχεία μίας ιστοσελίδας και αντίστοιχη βάση δεδομένων καταναλώνουν υπολογιστικούς πόρους. Η Contia διασφαλίζει ότι θα παρέχει τον χώρο που χρειάζεται στην ιστοσελίδα για να υποστηρίξει όλο το υλικό της.

Διαχειριστικό περιβάλλον

Η Contia δίνει τη δυνατότητα διαχειριστικού περιβάλλοντος στον χώρο φιλοξενίας. Εκεί ο διαχειριστής θα έχει την δυνατότητα να παραμετροποιεί τις ρυθμίσεις του χώρου φιλοξενίας και να τροποποιεί τα αρχεία και την βάση της ιστοσελίδας.

Υποστήριξη Sub Domains

Μία ιστοσελίδα έχει ένα κύριο όνομα τομέα. Η Contia δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να δημιουργήσει υποτομείς κάτω από το κύριο όνομα. Παρέχοντας έτσι περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Δεδομένα ενεργειών

Η Contia παρέχει όλα εκείνα τα εργαλεία για την καταγραφή της κίνησης της ιστοσελίδας ώστε ο διαχειριστής να είναι σε θέση να γνωρίζει τα αιτήματα των χρηστών. Σημαντικό, για την διασφάλιση της προστασίας της ιστοσελίδας και της αποφυγής διαφόρων προβλημάτων

Επαρκή Εύρος Κίνησης (Bandwidth)

Όσο περισσότερη επισκεψημότητα έχει μία ιστοσελίδα τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται η υποδομή να την εξυπηρετήσει. Η Contia παρακολουθεί την εξέλιξη της ιστοσελίδας και κάνει προτάσεις για καλύτερες λύσεις που να αντιστοιχούν στις ανάγκες της επιχείρησης.

Email Server

Κάθε επαγγελματική ιστοσελίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από το email της. Επίσης, το προσωπικό μιας επιχείρησης θα πρέπει να έχει εταιρικό email. Η Contia προσφέρει το περιβάλλον για την δημιουργία πολλαπλών email και λογαριασμό χρηστών.

Στατιστικά Χρήσης

Το διαχειριστικό περιβάλλον περιλαμβάνει στατιστικά για την χρήση του χώρου φιλοξενίας και την κατανάλωση υπολογιστικών πόρων. Ο διαχειριστής είναι σε θέση να παρακολουθεί την μηνιαία κίνηση της ιστοσελίδας, τον διαθέσιμο χώρο δίσκου, την κατανάλωση κύριας μνήμης και επεξεργαστικής ισχύς.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Για διάφορα αιτήματα των πελατών του χώρου φιλοξενίας. Η Contia παρέχει την δυνατότητα στους διαχειριστές να στέλνουν αιτήματα για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Γιατί να προτιμήσετε την Contia για χώρο φιλοξενίας;

Γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών – Σελίδες πάντα ανεβασμένες και εκτελέσιμες 

Γιατί εμάς;

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ιστοσελίδες που απαιτούν χώρο φιλοξενίας. Οι λύσεις σχετίζονται τόσο με τους υπολογιστικούς πόρους που είναι απαραίτητοι όπως για μελλοντικές αλλαγές ώστε η ιστοσελίδα της επιχείρησης να είναι πάντα προσβάσιμη και σε ενημερωμένη υποδομή

Ιστοσελίδα που εμφανίζεται πάντα !!!

Η εμπειρία και οι υποδομές μας δεν έχουν αφήσει καμία ιστοσελίδα εκτός διαδικτύου

Εγγυόμαστε την απόλυτη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας φιλοξενίας, χωρίς διακοπές στους servers, με 100% hardware uptime. 

Είμαστε εδώ για ότι χρειαστεί

Οποιοδήποτε αίτημα απαντάται και υπάρχει λύση.

Υποστηρίζουμε τους διαχειριστές/πελάτες λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους. Γρήγορη εξυπηρέτηση και σωστή επικοινωνία είναι τα θεμέλια για μία καλή συνεργασία.

Ζητήστε οικονομική προσφορά για το χώρο φιλοξενίας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα απαντήσουμε σύντομα τηλεφωνικώς ή μέσω email. Έπειτα θα σας στείλουμε την οικονομική προσφορά που πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.