Ψηφιακή Προώθηση | Digital Marketing

Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιακή προώθηση και γιατί είναι σημαντική για μία επιχείρηση;

Μία επιχείρηση για να γίνει δημοφιλής σ’ ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς και για να την γνωρίσουνε περισσότεροι άνθρωποι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα ψηφιακής προώθησης για την αποτελεσματική παρουσίασή της στο Διαδίκτυο. Η Contia με εμπειρία στην αποδοτική προώθηση μιας επιχείρησης, είναι σε θέση να δώσει λύσεις και προτάσεις για την αύξηση της δημοφιλίας της στον ψηφιακό κόσμο. Ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες για την προσέλκυση νέων πελατών στην επιχείρηση, είναι η εξειδικευμένη χρήση τόσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) όσο και των επί πληρωμή διαφημίσεων της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Γίνετε συνεργάτης της Contia και δείτε την επιχείρησή σας σε άλλο επίπεδο!

Που στοχεύει η Contia στη ψηφιακή προώθηση της επιχείρησής σας;

Η Contia εξασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας μέσα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

01. Ψηφιακή προώθηση της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης

Δημιουργία αποδοτικών διαφημίσεων στην Google

Για την αποτελεσματική προώθηση μιας ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που καθιστούν την παρουσία της στις μηχανές αναζήτησης ενεργή. Ένα αποδοτικό μέσο για την αύξηση της δημοφιλίας της επιχείρησης είναι η επί πληρωμή διαφημιστικές καμπάνιες στην πλατφόρμα της Google η οποία λέγεται Google AdWords. Η Contia αναλαμβάνει τη προώθηση της ιστοσελίδας μιας επιχείρηση μέσα από τη διαμόρφωση εξειδικευμένων διαφημίσεων που έχουν σαν στόχο την αύξηση των εν δυνάμει πελατών της.

Βελτίωση οργανικών αναζητήσεων

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της ιστοσελίδας είναι η αποτελεσματική παρουσίασή της στις μηχανές αναζήτησης. Η βελτίωση των οργανικών αναζητήσεων μέσω εξειδικευμένων τεχνικών SEO, μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης. Η μέθοδος αυτή σε σχέση με τις επί πληρωμή διαφημίσεις στην Google είναι στο ότι δεν απαιτείται κάποιο επιπρόσθετο κόστος στην πλατφόρμα της μηχανής αναζήτησης. Η Contia στο πλαίσιο προώθησης της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης στο κοινό, αναλαμβάνει τη διαμόρφωση των οργανικών αναζητήσεων της ιστοσελίδας.

02. Ψηφιακή προώθηση της επιχείρησης στα social media

Διαφημίσεις επί πληρωμή

Μία επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα ενεργή παρουσίαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Τα social media χρησιμοποιούνται καθημερινά από ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων οι οποίοι συνήθως αναζητούν συγκεκριμένες υπηρεσίες από διάφορες επιχειρήσεις. Για την αύξηση της προβολής της επιχείρησης στα social media, η Contia μέσα από τη διαμόρφωση εξειδικευμένων διαφημίσεων, αναλαμβάνει την αποδοτική προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Έξυπνες αναρτήσεις (posts)

Για την προσέλκυση υποψήφιων πελατών, η επιχείρηση θα πρέπει να διαμορφώσει το κατάλληλο περιεχόμενο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού. Η δημιουργία έξυπνων αναρτήσεων (posts) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν το πλεονέκτημα στην επιχείρηση να προωθήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στου επισκέπτες των σελίδων της. Η Contia αναλαμβάνει την δημιουργία έξυπνων περιεχομένων για την αποδοτική προβολή της επιχείρησης στο κοινό της.

Ζητήστε οικονομική προσφορά

Τι χαρακτηριστικά προσφέρει η Contia στη ψηφιακή προώθηση μιας επιχείρησης;

Μερικά από τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα. Αν δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε.

Εξειδικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στην Google

Για την άμεση προώθηση της ιστοσελίδας και κατ' επέκταση της επιχείρησης στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να διαμορφωθούν εξειδικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στην πλατφόρμα διαχείρισης διαφημίσεων της Google. Η Contia αναλαμβάνει τη δημιουργία και τη διαχείριση όλων των διαφημιστικών καμπανιών στο λογαριασμό των Google AdWords της επιχείρησης.

Παρακολούθηση της ροής των διαφημίσεων

Η αύξηση της αποδοτικότητας των διαφημίσεων απαιτεί την άμεση εποπτεία τους από μία εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται στο digital marketing. Η Contia στο πλαίσιο διατήρησης και ενημέρωσης των διαφημιστικών καμπανιών, είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη ροή των διαφημίσεων για λογαριασμό της επιχείρησης.

Προώθηση στο Instagram

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο διαμορφώνει το περιεχόμενο της επιχείρησης με τη χρήση ευπαρουσίαστων εικόνων ή βίντεο. Το Instagram αποτελεί πλέον ένα από τα πιο εξειδικευμένα εργαλεία προώθησης των υπηρεσιών ή των προϊόντων μιας επιχείρησης.

Προώθηση στο Linkedin

Το Linkedin μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση για τη στελέχωση ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και για την προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της σε παρόμοιες επιχειρήσεις.

Ανάλυση λέξεων κλειδιών της ιστοσελίδας

Η ανάλυση των λέξεων κλειδιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των διαφημιστικών καμπανιών, παίζει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Οι λέξεις κλειδιά καθορίζουν τον ρόλο της επιχείρηση στον ψηφιακό κόσμο. Η Contia μέσα από την ανάλυση του ανταγωνισμού μπορεί να διαμορφώσει μία λίστα με λέξεις κλειδιά που θα βοηθήσουν την επιχείρηση κατά την αναζήτησή της στην Google.

Προώθηση στο Facebook

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα social media είναι το Facebook. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις μέσα από διαφημίσεις να προβάλει το περιεχόμενο και τη δράση τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Προώθηση στο Twitter

Μέσα από το Twitter η επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το δικό της κοινό που θα ακολουθεί το περιεχόμενό της. Η δημιουργία τάσεων αποτελεί το μέσο με το οποίο η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αναδειχθεί στο κοινό της.

Αναφορά αποτελεσμάτων | Προτάσεις βελτίωσης

Η Contia μέσα από τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων τα διαφημιστικών ροών της επιχείρησης, κάθε τέλος του μήνα καταγράφει τα αποτελέσματα από τις διαφημίσεις και δημιουργεί την αναφορά της συμπεριλαμβανομένης και διάφορες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προώθηση της επιχείρησης στο Διαδίκτυο.

Γιατί να προτιμήσετε την Contia για τη ψηφιακή προώθηση της επιχείρησής σας;

Η νέα εποχή στο digital marketing – Ψηφιακή προώθηση επιχειρήσεων

Γιατί εμάς;

Προσφέρουμε εξειδικευμένες γνώσεις ψηφιακής προώθησης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο κάνοντας το όραμα της πραγματικότητα. Η ψηφιακή προώθηση μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισμό, ιδιώτη ή startup επιχείρηση. Είμαστε στο πλευρό της κάθε επιχείρησης, βοηθώντας την στα βήματα της στην αγορά.

Δυναμική παρουσίαση της επιχείρησης στο Διαδίκτυο μέσα από εξιδεικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες της Google

Αύξησε το μερίδιο αγοράς μέσα από την προβολή σου στην Google

Η εξέλιξη της επιχείρησης στο Διαδίκτυο και η επιτυχημένη προώθηση αυτής στο κοινό.  Η προσπάθεια κατάκτησης της πρώτης θέσης στις μηχανές αναζήτησης και η δημιουργία ενός ισχυρού brand name . Η Contia αναλαμβάνει την παρακολούθηση της κίνησης (traffic) των επισκεπτών και προτείνει νέες λύσεις για την προσέλκυση περισσοτέρων πελατών.

Ψηφιακή προώθηση της επιχείρησης μέσα από την ενεργοποίηση έξυπνων διαφημίσεων στα social media

Προώθησε την επιχείρησή σου αξιοποιώντας τις δυνατότητες των social media

Η αποτελεσματική προβολή της επιχείρησης αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες διαφήμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η δημιουργία περιεχομένου για την κατάλληλη προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Contia αναλαμβάνει τη δημιουργία προσαρμοσμένων διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Σε τι διαφέρουμε στη ψηφιακή προώθηση;

Το πάθος και το μεράκι για τη δουλειά, μας έχει κάνει άριστους επαγγελματίες στην αποτελεσματική προώθηση των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο. Οι ασυναγώνιστες τιμές στο digital marketing σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία, μας κατατάσσουν στις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη.

Δημιουργικότητα

Δημιουργούμε χρήσιμο περιεχόμενο για την αποτελεσματική προώθηση της επιχείρησης

Γρήγορη Παράδοση

Ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας στον σωστό χρόνο δίνοντας έμφαση στον πελάτη για γρήγορη εξυπηρέτηση

Εφευρετικότητα

Προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις στις ανάγκες των πελατών με έξυπνο και αποδοτικό τρόπο

Ανταγωνιστικές Τιμές

Σκοπός μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη με το ελάχιστο δυνατόν κόστος. Το κέρδος μας είναι η επιτυχία της δουλειάς μας

Ζητήστε οικονομική προσφορά για ψηφιακή προώθηση (digital marketing)

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα απαντήσουμε σύντομα τηλεφωνικώς ή μέσω email. Έπειτα θα σας στείλουμε την οικονομική προσφορά που πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.