Η Contia ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχοντας ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CONTIA εξελίσσονται συνεχώς ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των ομάδων ενδιαφερομένων. Η μεταβολή του περιβάλλοντος, μας καθιστά υπεύθυνους στη διαχείριση της τεχνολογίας μέσω της συνεχής εκπαίδευσης της διοίκησης και μέσω της επένδυσης της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν να εξελίσσονται όσο ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα ζητήματα και νέες προκλήσεις για την ικανοποίηση της αγοράς. Ο κλάδος που υπεισέρχεται η εταιρεία απαιτεί να έχουμε σχεδιασμένες τις Επιχειρηματικές Αρχές ώστε να διασφαλίσουμε ότι η CONTIA έχει στόχο να κάνει πάντοτε υπεύθυνες επιλογές. Τέλος, σαν εταιρεία αναγνωρίζουμε πως η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και όλων των ομάδων ενδιαφερομένων απαιτεί αδιάλειπτη προσήλωση και συνεχή ετοιμότητα τόσο από τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και από το προσωπικό της.

Μάθετε ποιοι ειμαστε

Επαγγελματισμός Συνέπεια Υποστήριξη

Τρία βασικά στοιχεία της Contia για τα οποία οι πελάτες της, την εμπιστεύονται.

Υλοποίηση

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ιστοσελίδες, Ε-shops

Προώθηση

Διαφημιστικές καμπάνιες, βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης

Σχεδίαση

Λογότυπα, branding, επεξεργασία πολυμέσων, προτάσεις

Μάθετε ποιοι ειμαστε

Τεχνολογία
Υποδομές
Εμπειρία

Τρία βασικά στοιχεία της Contia για την κατασκευή ιστοσελίδων και άλλων υπηρεσιών που τα κατέχει και την καθιστούν ανταγωνιστική στην αγορά.

Σύνδεση με Google Analytics

Γιατί Εμάς;

Η Contia λόγο του εξειδικευμένου προσωπικού της είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες του πελάτη έχοντας ως κύριο στόχο την ικανοποίηση του τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και επαγγελματικό. Οι λόγοι που οι υπηρεσίες τις Contia διαφέρουν από άλλες εταιρείες πληροφορικής είναι οι εξής:

  1. Καινοτόμες σχεδιαστικές επιλογές όσο αφορά τη σχεδίαση λογοτύπων και την
    κατασκευή ιστοσελίδων.
  2. Άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις ανάγκες των πελατών
  3. Γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών
  4. Τεχνική υποστήριξη

Είμαστε κοντά στον πελάτη για να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας αλλά και για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά του. Στόχος της Contia είναι να στηρίζει τις υπηρεσίες της και μετά την τελική παράδοση τους ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να τις χειριστούν όπως αυτοί επιθυμούν.