Category Archives: Ιστοσελίδες – eshop

βελτίωση ιστοσελίδας

Βελτίωση ιστοσελίδας: Συμβουλές για μία καλύτερη ιστοσελίδα

Η βελτίωση της ιστοσελίδας αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία της στη μηχανή αναζήτησης της Google. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο πολλές ιστοσελίδες δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται προβλήματα στη λειτουργία τους. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η μη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων τα οποία βελτιώνουν την απόδοση της ιστοσελίδας. Τα μέτρα αυτά σχετίζονται τόσο με την εκάστοτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της σελίδας όσο και στον τρόπο διαχείρισης των επιμέρους λειτουργιών της.

Οι παράγοντες που συμβάλουν στη βελτίωση μίας σελίδας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: την ενημέρωση της τεχνολογίας και την ανανέωση του περιεχομένου.

Βελτίωση ιστοσελίδας με την ενημέρωση τεχνολογίας

Καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες του Διαδικτύου, άλλο τόσο αλλάζουν και οι τεχνολογίες που το απαρτίζουν. Με τον όρο τεχνολογίες Διαδικτύου εννοούμε όλα εκείνα τα συστήματα που χρησιμοποιεί ο παγκόσμιος ιστός για την αποτελεσματικότερη χρήση του από το κοινό. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι:

 • Συστήματα ασφαλείας για την προστασία των χρηστών από κακόβουλες επιθέσεις.
 • Συστήματα αναζήτησης πληροφοριών. Προσθήκη νέων τεχνολογιών στις μηχανές αναζήτησης.
 • Συστήματα αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Ειδικοί αλγόριθμοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Μία ιστοσελίδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες οι οποίες θα καλύπτουν, σε ένα μεγάλο εύρος, τους παραπάνω παράγοντες. Οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να συντηρούνται από έμπειρους προγραμματιστές. Πολλές είναι οι ιστοσελίδες οι οποίες εμφανίζονται με αλλοιωμένο περιεχόμενο κάνοντάς τες μη προσιτές για το κοινό. Το πρόβλημα αυτό προέρχεται από τη κακή συντήρηση της ιστοσελίδας και κατ΄ επέκταση από την ξεπερασμένη τεχνολογία.

Τι γίνεται όμως όταν ο ρυθμός της τεχνολογίας του Διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται οι ιστοσελίδες; Πολλά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) όπως για παράδειγμα το WordPress, παρέχουν στον χρήστη ένα “μαξιλάρι ασφαλείας” το οποίο τον βοηθάει να ενημερώσει την ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα. Οι κοινότητες των συστημάτων αυτών ανταποκρίνονται γρήγορα στις νέες τάσεις του Διαδικτύου κι ενημερώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πρόσθετα του συστήματος.

Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Με τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η σελίδα γίνεται πιο φιλική στη μηχανή αναζήτησης της Google. Η Google μέσω ειδικών αλγορίθμων αξιολόγησης ιστοσελίδων, ελέγχει όλο το περιεχόμενο και την παρουσίαση της ιστοσελίδας κι ανάλογα με την ικανοποίηση των κριτηρίων την βαθμολογεί. Η βαθμολογία που δίνουν οι αλγόριθμοι αυτοί βοηθούν την ιστοσελίδα να ανέβει στη κατάταξη των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.

Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας; Τι είναι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας; Πρώτα από όλα για να κατασκευαστεί μία ιστοσελίδα χρειάζεται μία συγκεκριμένη δομή ώστε να είναι προσιτή προς τους επισκέπτες της. Η δομή αποτελείται από τα παρακάτω δομικά στοιχεία της ιστοσελίδας:

 • Η τοποθέτηση του μενού σε προσβάσιμο σημείο στην ιστοσελίδα.
 • Συμπίεση του μεγέθους των αρχείων για την ταχύτερη φόρτωση της ιστοσελίδας.
 • Ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου SSL για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.
 • Κατάλληλα διαμορφωμένα κείμενα για τους επισκέπτες της σελίδας (σωστή παρουσίαση του σκοπού της ιστοσελίδας).
 • Εφαρμογή λέξεων κλειδιών
 • Εισαγωγή ετικετών που να παρουσιάζουν συνάφεια με τις λέξεις κλειδιά της ιστοσελίδας.
 • Χρήση εσωτερικών κι εξωτερικών συνδέσμων.
 • Χρήση εικόνων με ετικέτες

Αν και η διαχείριση της ιστοσελίδας για πολλούς φαίνεται εύκολη, στην πράξη όμως δεν είναι έτσι. Συχνά εντοπίζονται λάθη στο περιεχόμενο της σελίδας τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο για την παρουσία της στο Διαδίκτυο. Ο εντοπισμός λαθών και προβλημάτων (π.χ χαλασμένοι σύνδεσμοι), υποβαθμίζουν τις ιστοσελίδες στις μηχανές αναζήτησης με αποτέλεσμα να μην έχουν την αναμενόμενη απόδοσή τους στο Διαδίκτυο. Η ανανέωση του περιεχομένου της σελίδας δεν είναι ένα επιπόλαιο θέμα, αλλά αντιθέτως αποτελεί την καρδιά της ιστοσελίδας.

Πως να κάνω καλύτερη την ιστοσελίδα μου;

Η βελτίωση της ιστοσελίδας, όπως είδαμε και παραπάνω, προϋποθέτει τη σωστή εκτέλεση μεθόδων και λειτουργιών ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα μίας επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης ή αγοράς των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρει. Αυτό απαιτεί τη συνεχή συντήρηση της ιστοσελίδας αλλά και τη συμβουλή έμπειρων ανθρώπων από τον χώρο της πληροφορικής.

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα για να είναι αποτελεσματική κι αποδοτική στο Διαδίκτυο είναι:

 1. Σωστή χρήση του SEO της ιστοσελίδας για καλύτερα αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης της Google.
 2. Συχνή ενημέρωση των τεχνολογιών της ιστοσελίδας ώστε να είναι συμβατή με τις εκάστοτε τεχνολογίες Διαδικτύου.
 3. Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, εδικά σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 4. Σωστή χρήση των συνδέσμων της ιστοσελίδας.
 5. Συχνή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εικόνες, κείμενο).

Κατασκευή ιστοσελίδων

Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ο ρόλος τους στο Διαδίκτυο

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, τα τελευταία χρόνια, έχει παρεξηγηθεί ως έννοια με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της αγοράς να την υποβαθμίζει. Το κόστος δημιουργίας μίας ιστοσελίδας έχει μειωθεί δραματικά παρουσιάζοντας δε μία πολύ κακή ποιότητα της υπηρεσίας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες τόσο οικονομικούς όσο και κοινωνικούς. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι:

 1. Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
 2. Η υποβάθμιση της τεχνολογίας και η μη επένδυση σε αυτήν.
 3. Η νοοτροπία των σημερινών επιχειρήσεων στη φθηνή αλλά και κακή παραγωγή των υπηρεσιών.
 4. Η αγορά ιστοσελίδων από μη εξειδικευμένους πωλητές.
 5. Η κακή ποιότητα της υπηρεσίας υποστήριξης ιστοσελίδων μετά την κατασκευή της.
 6. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν μόνο να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα χωρίς να τους ενδιαφέρει η σωστή κι αποτελεσματική υποστήριξή της.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο σχεδιασμός ιστοσελίδων; Η κατασκευή μίας ιστοσελίδας απαιτεί τον άψογο συνδυασμό πολλών υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μία εταιρεία πληροφορικής. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι:

 • Η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας.
 • Η κατασκευή της “προτομής” της ιστοσελίδας.
 • Ο σχεδιασμός της σελίδας (διαμορφώνοντας το αισθητικό μέρος της).
 • Η μεταφόρτωση της ιστοσελίδας στον χώρο φιλοξενίας (hosting).
 • Η σύνδεση του ονόματος χώρου (domain name) με την ιστοσελίδα που έχουμε μεταφορτώσει.
 • Η υποστήριξη της ιστοσελίδας μετά την εγκατάστασή της.

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στις επιχειρήσεις του σήμερα

Όλες οι σημερινές επιχειρήσεις, πέρα των δραστηριοτήτων τους, είναι υποχρεωμένες να προβάλλονται στο Διαδίκτυο. Η σωστή διαχείριση μίας ιστοσελίδας από έμπειρους στον χώρο της πληροφορικής μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στην επιχείρηση. Τα οφέλη αυτά συνήθως συνδυάζονται με το μερίδιο της αγοράς που έχει η επιχείρηση αλλά και με το brand name της. Τι σημαίνει όμως αυτό; Κερδίζοντας τη μάχη, του Διαδικτύου ανάμεσα στις υπόλοιπες ιστοσελίδες, αυτομάτως βελτιώνεται η εικόνα και η φήμη της εταιρείας αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την πελατεία της.

Επιχειρήσεις οι οποίες είναι κυρίαρχες του κλάδου, χρησιμοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της ιστοσελίδας τους παρέχοντας στο κοινό τους χρήσιμες πληροφορίες. Γιατί όμως επιχειρήσεις που επενδύουν στις τεχνολογίες Διαδικτύου δεν πετυχαίνουν τον ίδιο στόχο; Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι πολύπλευρη. Από τη μία δεν υπάρχει ένα καλά οργανωμένο στρατηγικό πλάνο ψηφιακής προώθησης και από την άλλη  η ψηφιακή προώθηση δεν επικεντρώνεται στην ιστοσελίδα αλλά σε άλλα μέσα. Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει κατά πολύ την εικόνα της επιχείρησης διότι αν και προσπαθεί να προωθηθεί δεν το κάνει σωστά.

Μία επιχείρηση για να προωθήσει σωστά κι αποτελεσματικά τις δράσεις της πρέπει:

 1. Να κατασκευάσει την επίσημη ιστοσελίδα της.
 2. Να επικεντρωθεί μόνο στην ψηφιακή προώθηση της ιστοσελίδας.
 3. Να συμβουλευτεί έμπειρους στο χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων.
 4. Να διαφημίσει σε όλα τα μέσα που διαθέτει, την ιστοσελίδα της.
 5. Να σχηματίσει έξυπνες διαφημίσεις και προσφορές και να τις προωθήσει μέσω της ιστοσελίδας.

Προβολή των επιχειρήσεων μέσω της ιστοσελίδας

Υπάρχουν πολλών ειδών προβολής μέσω του Διαδικτύου για μία επιχείρηση αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στην προβολή μέσω ιστοσελίδων. Δύο παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν τη προβολή των ιστοσελίδων. Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με τον σωστό σχεδιασμό της ιστοσελίδας και περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τις διαφημίσεις της επιχείρησης.
 • Το σωστό SEO ώστε η ιστοσελίδα να εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google.
 • Την οργανωμένη σύνταξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας για την αποτελεσματικότερη πλοήγηση των επισκεπτών της.

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την αποτελεσματική προώθησης της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία σωστών και οργανωμένων στρατηγικών πλάνων προώθησης της ιστοσελίδας.
 • Την συνεχή προβολή στα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Την επένδυση σε διαφημίσεις της Google οι οποίες είναι επί πληρωμή (Google ads).
 • Τη σωστή χρήση των λέξεων κλειδιών ώστε η ιστοσελίδα να προβάλετε στο κοινό που επιθυμεί η επιχείρηση.

Οφέλη μίας ιστοσελίδας για την επιχείρηση

Τα οφέλη που παρέχει μία ιστοσελίδα, αν και είναι παρεξηγημένη στις μέρες μας, είναι πάρα πολλά. Πιο σημαντικά από αυτά είναι:

 • Η αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης.
 • Η βελτίωση της εικόνας και της φήμης που έχει η επιχείρηση στην αγορά.
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 • Η σωστή παρουσίαση των δράσεων και των υπηρεσιών/προϊόντων προς το αγοραστικό κοινό που την ενδιαφέρει.
 • Η αύξηση της πιθανότητας συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Περισσότερα για τις ιστοσελίδες που παρέχει η Contia θα βρείτε στον σύνδεσμο κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη.


SEO

Search Engine Optimization (SEO)

Το Search Engine Optimization (SEO) είναι το μέσο το οποίο εμφανίζει μία ιστοσελίδα σωστά στις μηχανές αναζήτησης.  Το SEO ανήκει στην κατηγορία του Search Engine Marketing (SEM). Τι είναι όμως το SEM; Μία ιστοσελίδα για να παρουσιαστεί αποτελεσματικά από τις μηχανές αναζήτησης απαιτούνται κάποιες τεχνικές οι οποίες ενσωματώνονται στις λειτουργίες της σελίδα μας.

Το SEM είναι ένας γενικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται από ειδικούς στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ο κύριος στόχος του SEM είναι να προωθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την ιστοσελίδα στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό το πετυχαίνει με την ενεργοποίηση κάποιων τεχνικών που περιλαμβάνονται τόσο στο SEO όσο και στην τεχνική Pay Per Click.

Τι είναι η τεχνική Pay Per Click;

Πριν πάμε να αναλύσουμε το Search Engine Optimization ας δούμε τι είναι η τεχνική Pay Per Click. Το Pay Per Click (κόστος ανά κλικ) είναι ένα είδος διαφήμισης το οποίο ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα και προβάλετε στις υψηλές θέσεις των μηχανών αναζήτησης. Αυτό όμως δε συνεπάγεται ότι μία διαφήμιση θα εμφανίσει την ιστοσελίδα σου στη κορυφή της κατάταξης. Ο λόγος που είναι δύσκολο να αναρριχηθεί η ιστοσελίδα στις πρώτες θέσεις είναι ότι κι άλλες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τέτοιου είδους διαφήμιση.

Για τη δημιουργία όμως μίας αποτελεσματικής διαφημιστικής καμπάνιας απαιτούνται κάποια απαραίτητα βήματα τα οποία είναι:

 1. Σαφή και ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τη δράση την οποία επιθυμείται να προβάλετε.
 2. Στοχευμένες λέξεις κλειδιά που να υποδηλώνουν την υπηρεσία που θέλετε να προωθήσετε.
 3. Αποτελεσματική περιγραφή της διαφημιστικής καμπάνιας.

Μία από τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν πληρωμένες διαφημίσεις είναι το Google Ads. Πρόκειται για μία υπηρεσία της Google κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαμορφώσει το στρατηγικό του πλάνο για την προώθηση της ιστοσελίδας του. Περισσότερα για το Google Ads μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα τους στο google-ads.com.

Η χρήση του Search Engine Optimization (SEO)

Το Search Engine Optimization (SEO) είναι μία τεχνική η οποία βελτιστοποιεί τη θέση της ιστοσελίδας στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης. Συγκεκριμένα αποτελεί τη ρύθμιση των οργανικών αποτελεσμάτων που παράγει μία μηχανή αναζήτησης. Όταν λέμε οργανική αναζήτηση εννοούμε εκείνα τα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από τη σωστή χρήση του SEO.

Για ένα αποτελεσματικό SEO απαιτούνται μία σειρά βημάτων τα οποία πρέπει να ακολουθούνται τακτικός από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων. Αυτά είναι:

 1. Η συνεχής ενημέρωση των τεχνολογιών της ιστοσελίδας.
 2. Η ανανέωση του περιεχομένου (κείμενο, εικόνες, κ.ά.).
 3. Η σωστή κι αποτελεσματική συγγραφή κειμένων χρησιμοποιώντας διάφορες λέξεις κλειδιά.
 4. Η χρήση ετικετών/meta tags.
 5. Η κατάλληλη ονοματοδοσία στις εικόνες που μεταφορτώνονται στην ιστοσελίδα.
 6. Η σωστή χρήση των κοινωνικών μέσων (social media).
 7. Η ενημέρωση του περιεχομένου στα προϊόντα της Google (Google My Business, Google Maps).

Οφέλη του SEO

Τα οφέλη του Search Engine Optimization (SEO) ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του και πλέον η τεχνική αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μίας αποδοτικής ιστοσελίδας. Τα οφέλη αυτά είναι:

 1. Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και κατ΄ επέκταση των πελατών της επιχείρησης.
 2. Έχει ένα σταθερό κόστος επένδυσης σε σχέση με την τεχνική του Pay Per Click.
 3. Αύξηση της ποιότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται προς το ενδιαφερόμενο κοινό του κλάδου.
 4. Αύξηση της δημοσιότητα και της φήμης της επιχείρισης από την συνεχή προβολή της ιστοσελίδας της.
 5. Η επιχείρηση μπορεί να στοχεύσει σε συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς.
 6. Εδραίωση της επωνυμία της επιχείρησης στην αγορά κάνοντας την πιο ανταγωνιστική.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση SEO σε μία ιστοσελίδα είναι το Yoast. Το Yoast είναι ένα εργαλείο SEO το οποίο παρέχει στον διαχειριστή οδηγίες για την αποτελεσματική βελτίωση των κειμένων ώστε να είναι πιο φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. Περισσότερα για το Yoast θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του στο yoast.com.

Δείτε τα πακέτα υποστήριξης που παρέχει η Contia για τους πελάτες της στην ιστοσελίδα της contia.gr, κι ελάτε να βελτιώσουμε μαζί το SEO της ιστοσελίδας σας.


ηλεκτρονικό κατάστημα

Γιατί να κατασκευάσεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) αποτελεί έναν ιστότοπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα συναλλαγής προϊόντων/υπηρεσιών με τους πελάτες. Ο όρος του e-shop συγκαταλέγεται στην ευρύτερη κατηγορία του κοινωνικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα για να θεωρηθεί πετυχημένο αλλά και λειτουργικό πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Σύνδεση της ιστοσελίδας με τραπεζικό λογαριασμό για την σωστή λειτουργία των συναλλαγών.
 2. Δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωμής για την διευκόλυνση των πελατών.
 3. Σελίδα παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών.
 4. Σελίδα εμφάνισης του προϊόντος/υπηρεσίας για την επικύρωση της παραγγελίας (καλάθι αγορών).
 5. Σελίδα καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων του πελάτη.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας Διαδικτύου και την ενσωμάτωση των λειτουργιών μίας επιχείρησης στον ψηφιακό κόσμο, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, για να επιβιώσει μία σύγχρονη επιχείρηση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Χρήσιμα εργαλεία

Κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αγορά για την κατασκευή ενός e-shop είναι:

 • Woocommerce: Το Woocommerce είναι ένα πρόσθετο (plug-in) του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress. Το συγκεκριμένο πρόσθετο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας να διαμορφώσει το δικό του ψηφιακό κατάστημα σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα e-shop. Διατίθεται δωρεάν στα πρόσθετα του WordPress και η εγκατάστασή του γίνεται εύκολα και γρήγορα. Περισσότερα για το πρόσθετο θα βρείτε στο woocomerce.com.
 • Magento: Το Magento δεν περιλαμβάνεται στα πρόσθετα αλλά αποτελεί μία ολόκληρη πλατφόρμα του τύπου WordPress. Σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την κατασκευή e-shop κι εδώ και μερικά χρόνια έχει εδραιωθεί στην αγορά ως το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων. Περισσότερα για τη πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο magento.com.

Κατηγορίες e-shop

Το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται σε τρεις κλάδους ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του:

 • B2B. Ένα B2B ηλεκτρονικό κατάστημα, βοηθά μια επιχείρηση να πουλήσει μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες/προϊόντα της σε άλλες επιχειρήσεις.

 • B2C. Ένα B2C ηλεκτρονικό κατάστημα, βοηθά μια επιχείρηση να πουλήσει μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της προς τους καταναλωτές οι οποίοι είναι πελάτες λιανικής.

 • Μοbile E-commerce: Αυτό αφορά το επιχειρούμενο ηλεκτρονικό τηλεφωνικό εμπόριο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα σήμερα

Αν και η σημασία ενός αποτελεσματικού e-shop είναι καθοριστική για τις επιχειρήσεις του σήμερα, λίγοι είναι αυτοί που το επιλέγουν. Συνήθως το κόστος κατασκευής ενός e-shop υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο κατασκευής μίας απλής ιστοσελίδας. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί μεγάλο φόρτο εργασίας.

Το μεγαλύτερο κόστος για ένα e-shop είναι η συντήρησή του. Για να είναι αποτελεσματική τέτοιου είδους ιστοσελίδα απαιτείται η συνεχής ενημέρωση του συστήματος. Τα οφέλη από τη συντήρηση ενός οnline καταστήματος είναι τα εξής:

 1. Άμεση επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση που υπάρξει βλάβη του συστήματος.
 2. Επέκταση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, εφόσον χρειάζεται.
 3. Διαχείριση των προϊόντων (προσθήκη, αφαίρεση).
 4. Διαχείριση ενεργών παραγγελιών.
 5. Σύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την τράπεζα.

Για να μάθετε περισσότερα για τη κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στην contia.gr.


contia SEO

CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) Drupal

Εισαγωγή

Το Drupal στην αρχή γράφτηκε από τον Dries Buytaert ως σύστημα πίνακα ανακοινώσεων αλλά το 2001 αποτέλεσε λογισμικό ανοικτού κώδικα. “Drupal” είναι η διατύπωση στην αγγλική γλώσσα της ολλανδικής λέξης “druppel”, που σημαίνει «σταγόνα». Ο Buytaert ήθελε να ονομάσει τον ιστοτόπο “dorp” (στα Ολλανδικά σημαίνει «χωριό», αναφερόμενος στη διάσταση της κοινότητας), αλλά έκανε ένα ορθογραφικό λάθος κατά τη διαδικασία ελέγχου του ονόματος χώρου (domain name) και τελικά το άφησε ως Drupal, σκεπτόμενος ότι έτσι ακούγεται καλύτερα. Το Drupal έχει λάβει επαίνους από τους διαχειριστές ιστοσελίδων, σχεδιαστές και προγραμματιστές για τον αρθρωτό σχεδιασμό του. Το Drupal αποτελεί ένα πολύ δυνατό CMS. Χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους προγραμματιστές.

Εφαρμογή του Drupal

Το Drupal μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή οποιασδήποτε πλατφόρμα που υποστηρίζει είτε το διακομιστή ιστοσελίδων Apache (έκδοση 1.3+), είτε το Internet Information Services (έκδοση IIS5+), καθώς επίσης και τη γλώσσα προγραμματισμού PHP (έκδοση 4.3.3+). Μια νέα υλοποίηση για την βάση δεδομένων επιτρέπει άμεση υποστήριξη για SQLite, MySQL/MariaDB και PostgreSQL. Μέσω contributed modules υποστηρίζονται και οι MS SQL Server, Oracle και άλλα. Η συμβατότητα του drupal με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας το κάνει πιο γνωστό και πιο εφαρμόσιμο στη πράξη από την κοινότητα των προγραμματιστών.

Με το Drupal, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιος τη δικιά του ιστοσελίδα με το δικό του τύπο περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη μορφή για τις λίστες καταλόγου ή να προσθέσει ένα προσαρμοσμένο πεδίο σε μια σελίδα ή επίσης να συγγράψει το δικό το άρθρο και να το κοινοποιήσει στο προσωπικό του ιστολόγιο (blog).

Το Drupal έχει ένα πολύ καλό ιστορικό όσον αφορά την ασφάλεια, και διαθέτει μια οργανωμένη διαδικασία για τη διερεύνηση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση πιθανών προβλημάτων ασφάλειας. Αυτό κάνει το εργαλείο πιο εμπιστευτικό για τη δημιουργία πολλών κυβερνητικών ιστοσελίδων. Ο κώδικας του, αποδεδειγμένα αποτρέπει όλες τις κοινές απειλές του κυβερνοχώρου ,όπως αυτές ορίζονται από τον οργανισμό Open Web Application Security Project (OWASP). (Τι είναι το Drupal) (2016) «http://codelibre.com» .

Πλεονεκτήματα του Drupal

 • Εύκολο στην χρήση και την ενημέρωση: Η κοινότητα του drupal μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε μόνοι μας να ενημερώνουμε την ιστοσελίδα μας χωρίς να χρειάζεται η βοήθεια του σχεδιαστή της ιστοσελίδας.

 • Μηδενικό κόστος: Το Drupal είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έτσι δεν χρειάζεται να καταβάλετε έξοδα ούτε για χορήγηση αδειών αλλά ούτε και για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας.

 • Αξιόπιστο και ασφαλές: Το Drupal έχει μια εκτεταμένη και ενεργή κοινότητα που το υποστηρίζει. Η συνεχής βελτίωσή του μας παρέχει εξασφαλισμένη ασφάλεια από ενδεχόμενους εξωτερικούς κινδύνους.

 • Φιλικό με μηχανές αναζήτησης (Εξαιρετικό SEO): Μπορεί να διαμορφωθεί για φιλικές διευθύνσεις(URLs).

 • Αρθρωτή (modular) δομή και πολύ ευέλικτη διαμόρφωση.
 • Πολύ καλά οργανωμένη διαχείριση χρηστών, ομάδων και δικαιωμάτων.
 • Σταθερότητα και επιδόσεις – ιστοσελίδες που βασίζονται στο Drupal δεν απαιτούν πολλούς πόρους στο διακομιστή και τρέχουν πιο γρήγορα.

Μειονεκτήματα του Drupal

 • Πολυπλοκότητα: Το Drupal σε σχέση με τα υπόλληπα CMS εργαλεία όπως είναι το WordPress και το Joomla απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού με αποτέλεσμα ένας αρχάριος να μη μπορεί να κατασκευάσει εύκολα τη δική του ιστοσελίδα.

 • Έλλειψη ∆ωρεάν Plugins: Τα Plugins στο Drupal ονομάζονται « modules » . Επειδή κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σελίδων των επιχειρήσεων τα περισσότερα καλά module δεν είναι δωρεάν ενώ εκείνα τα modules που είναι δωρεάν προς χρήση δεν μπορούν ικανοποιήσουν τον χρήστη όσον αφορά τη λειτουργία τους.

 • Έλλειψη Templates: Το Drupal έχει έλλειψη πολλών έτοιμων templates και επίσης τα περισσότερα που διατίθενται είναι επί πληρωμή.

 • Όχι και τόσο φιλικό προς το χρήστη.

 


Contia - κατασκευή ιστοσελίδων

CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) Joomla

Εισαγωγή

Στις μέρες μας για τη κατασκευή μιας ιστοσελίδας πολλοί προγραμματιστές προτιμούν τη συγγραφή κώδικα σε κατάλληλα προγράμματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Τα εργαλεία αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες με ξεχωριστό design και αποτελεσματική λειτουργικότητα. Επίσης η χρήση αυτών των εργαλείων διευκολύνει την επεξεργασία των πληροφοριών μιας ιστοσελίδας από τον ίδιο τον χρήστη πράγμα που σημαίνει ότι την κάνει πιο εύκολη και ευέλικτη στη διαχείρισή της. Κάποια από αυτά είναι εύκολα στη χρήση τους ενώ κάποια άλλα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της πληροφορικής.

Ένα από τα προγράμματα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο και θα αναλύσουμε στη συνέχεια, είναι το Joomla. Το Joomla είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα – intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. Ένα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί.

Με ερωτήματα προς τη βάση λαμβάνει δεδομένα τα οποία μορφοποιεί και αποστέλλει στον εκάστοτε φυλλομετρητή (web browser) του χρήστη. Το Joomla έχει και άλλες δυνατότητες εμφάνισης όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιμες εκδόσεις των σελίδων, ειδήσεις, blogs, δημοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς και πολύγλωσση υποστήριξη των εκδόσεών του. (πηγή: wikipedia)

Η χρήση του Joomla

Το Joomla είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδας, που επιτρέπει δημιουργία δυναμικού site με σύγχρονο design σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ μικρό κόστος. Το Joomla είναι ένα από τα καλύτερα σήμερα CMS (Content Management System, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) μαζί με άλλα εργαλεία όπως είναι το WordPress, το Magento και το Drupal. Η δυνατότητα χρήσης του Joomla περιορίζεται μόνο από τη δημιουργικότητά σας και τις γνώσεις του συγκεκριμένου CMS.

Σκόπιμο είναι πριν προχωρήσει κάποιος, ακόμη κι έμπειρος στο χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων, να εξετάσει εκείνα τα πλεονεκτήματα που κάνει έναν συγκεκριμένο CMS εργαλείο να είναι ξεχωριστό ανάλογα πάντα με το είδος της ιστοσελίδας προς κατασκευή.

Πλεονεκτήματα του Joomla

 • Είναι εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, δηλαδή μπορείτε να την χρησιμοποιείτε ελεύθερα, καθώς και να την τροποποιείτε για να διευρύνετε τις δυνατότητές της.

 • Παρέχει διαχειριστικό περιβάλλον για τον χρήστη, σε διάφορους browsers όπως είναι το google chrome, το firefox,η opera, το safari κ.ά., κατά το οποίο μπορεί να ανεβάζει εικόνες, βίντεο και όποια άλλη πληροφορία επιθυμεί.

 • Έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης διαφημιστικών banners, photo galleries, forum κ.λπ.

 • Μεγάλη διαθεσιμότητα σε templates. Η κοινότητα που δραστηριοποιείται γύρω από το Joomla, ιδιώτες ακόμη και επιχειρήσεις, παρέχουν συνεχώς νέα themes έναντι μικρού κόστους ή και δωρεάν, συνεπώς είναι εύκολο να βρεθεί κάποιο theme που να καλύπτει τις ανάγκες των περισσοτέρων ιστοτόπων.

 • Δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστων άρθρων και με μεγάλο όγκο πληροφοριών.

 • Μεγάλη φιλικότητα προς τον διαχειριστή / χρήστη της ιστοσελίδας χάρης στον εξιδανικευμένο πίνακα περιεχομένων που περιλαμβάνει το Joomla για τους μη έμπειρους χρήστες αυτής.

 • Μεγάλη ποικιλία πρόσθετων και επεκτάσεων plugins από την κοινότητα του Joomla.

 • Δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων για να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα με ωραίο design και περιεχόμενο.

 • Ευκολία στην αναβάθμιση. Στις τελευταίες σειρές του Joomla η ευκολία αναβάθμισης λαμβάνεται σημαντικά υπόψη κατά τον σχεδιασμό, οπότε με απλές ενέργειες ο διαχειριστής του ιστοτόπου μπορεί να κάνει αναβαθμίσεις σε core components. Η αναβάθμιση των προσθέτων ποικίλει ως προς την ευκολία.

Μειονεκτήματα του Joomla:

 • Υπάρχουν πολλά παράπονα για το SEO του Joomla στο διαδίκτυο. Πολλές σελίδες φτιαγμένες σε Joomla εντοπίζονται σε καλή θέση στη κατάταξη της google, δηλαδή τα πάνε περίφημα στο SEO. Τα τελευταία όμως χρόνια φαίνεται να χάνει έδαφος ως προς αυτό το κομμάτι από τα υπόλοιπα CMS εργαλεία.

 • Όσα περισσότερα plugins εγκατασταθούν, τόσο πιο ασταθής γίνεται η εφαρμογή.

 • Οι ιστοσελίδες που βασίζονται στο Joomla αποτελούν στόχο για τους χάκερ. Κάθε φορά που ανακοινώνεται μία νέα έκδοση του Joomla, αποκαλύπτονται και τα κενά ασφαλείας που καλύπτει η έκδοση αυτή, εκτός αν δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας στην συγκεκριμένη νέα έκδοση. Αυτό προκαλεί την κοινότητα των hackers στην αναζήτηση ανενημέρωτων και ευπαθών εφαρμογών με στόχο την παραβίαση αυτών.


Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη

Οι δυνατότητες του WordPress στη κατασκευή ιστοσελίδων

Εισαγωγή στο WordPress

To WordPress είναι μια πλατφόρμα κατασκευής site στο ίντερνετ που ξεκίνησε το 2003 από τον Matt Mullenweg και τον Mike Little. Σήμερα, σχεδόν μια δεκαετία μετά, έχει γίνει η πιο δημοφιλή και η καλύτερη πλατφόρμα για να σχεδιάσετε το site σας ή το blog σας. Η πλατφόρμα αυτή δεν είναι πια μια ερασιτεχνική blogging platform.

Παραπάνω από το 50% των top 100 websites στον κόσμο τρέχουν σήμερα σε WordPress, πράγμα που είναι σχεδόν απίστευτο εάν το συγκρίνουμε με το 27% που ήτανε το 2010. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί στα επόμενα χρόνια, όπου πιθανολογείται να γίνει μονοπώλιο στην αγορά. Παρακάτω διατυπώνουμε μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει στον χρήστη.

Σήμερα, αυτό το λογισμικό έχει δώσει πνοή σε χιλιάδες blogs που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και έχουν πολύ traffic. Το WordPress είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και έχει πάρα πολλά καλογραμμένα πρόσθετα. Τα plugins ή πρόσθετα που είναι δωρεάν είναι περισσότερα από 24.000 και παραπάνω από 1.700 θέματα διατίθενται και αυτά δωρεάν.

Δυνατότητες του WordPress

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε σε κανένα τρίτο μέρος ή εταιρεία για να αγοράσετε κάποια άδεια λογισμικού, όπως γίνεται με τα Windows. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πληρώσετε για το domain name, το hosting και το κόστος κατασκευής του site σας.

Έχει Spam Protection: Με plugins όπως το Akismet, GASP, Conditional Captcha, και πολλά άλλα, μπορείτε να σταματήσετε χιλιάδες spam comments και νέες spam εγγραφές χρηστών. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει την καλύτερη λύση στο spam protection από οποιοδήποτε άλλο site στο ίντερνετ.

Μεγαλύτερη Κοινότητα Τεχνικής Υποστήριξης: Η τεράστια κοινότητα τεχνικής υποστήριξης από bloggers, developers, designers και απλούς χρήστες σε όλο τον κόσμο, κάνει το λογισμικό τόσο λειτουργικό, δυνατό και σταθερό.

Δεν θα αντιμετωπίσετε ποτέ κανένα πρόβλημα στο να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μαι νέα δυνατότητα.

Επιπρόσθετα του WordPress

Themes & Plugins: Το WordPress.org είναι το πρώτο site που μπορεί να βρει κάποιος δωρεάν themes. Το επίσημο αποθετήριο θεμάτων του λογισμικού προσφέρει χιλιάδες themes & plugins χωρίς κάποιο κόστος.

Premium Τhemes & Premium Plugins: Μπορείτε να δημιουργήσετε το πρώτο σας site χωρίς να ξοδέψετε ούτε ένα cent. Θα πρέπει βέβαια να αγοράσετε ένα domain name και το απαραίτητο hosting.
Υπάρχουν χιλιάδες από αυτά στις παρακάτω εταιρείες:

 • WooCommerce, η καλύτερη δωρεάν λύση eCommerce για να φτιάξετε το δικό σας site.
 • Gravity Forms, μια πολύ καλή λύση για να δημιουργήσετε εξειδικευμένες φόρμες, φόρμες πληρωμών, φόρμες παραγγελίας και άλλα.

Κατηγοριες Αρθρων

Αρθρα – Ημερολογιακα

Καντε μια δωρεα

Donation Form 2018

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το ιστολόγιό μας. Αν τα άρθρα μας ανήκουν στα ενδιαφέροντά σας, κάντε την προσφορά σας

1,00
Προσωπικές Πληροφορίες

Συνολική Δωρεά 1,00€

September 2020
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930