Τεχνικές SEO (Search Engine Optimization)

Η χρησιμότητα του Search Engine Optimization, βασίζεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίον θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές SEO στην ιστοσελίδα. Η εφαρμογή των τεχνικών αυτών ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους. Τρεις είναι οι τεχνικές SEO ανάλογα με τον τρόπο, που επιθυμεί ο διαχειριστής, να τις εφαρμόσει ώστε να αυξήσει την επισκεψιμότητα. Αυτές οι τεχνικές είναι:

Τεχνικές SEO: Λευκό καπέλο (White Hat SEO)

Ο σωστός και καλύτερος τρόπος για τη βελτιστοποίηση οποιασδήποτε ιστοσελίδας ονομάζεται White Hat SEO τεχνική. Αυτός ο τύπος βελτιστοποίησης υποστηρίζεται και εκτιμάται από όλες τις μηχανές αναζήτησης, κυρίως όμως από την Google. Επειδή αυτή η τεχνική του SEO είναι ένας φυσικός τρόπος για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, εάν η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά τότε αξιολογείται θετικά από τη μηχανή αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν προσπαθεί να παραπλανήσει τη μηχανή αναζήτησης και δεν επιθυμεί να την εξαπατήσει.

Γρι καπέλα (Gray Hat SEO)

Εάν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες δεν αρμόζουν στα πρότυπα που ορίζει η μηχανής αναζήτησης, τότε μιλάμε για την τεχνική Gray Hat. Η τεχνική αυτή έχει να κάνει με την επί πληρωμή προώθηση των συνδέσμων της ιστοσελίδας από τρίτο ιστότοπο ή βασίζεται σε συνεργατικά πρότυπα. Αυτού του είδους οι τεχνικές δεν είναι αποδεκτές από τις μηχανές αναζήτησης με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Μαύρο καπέλα (Black Hat SEO)

Αυτή η τεχνική σχετίζεται με ανήθικες διαδικασίες βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας στη λίστα κατάταξης της Google. Αυτή η τεχνική εντοπίζεται έγκαιρα από τους αλγορίθμους της μηχανής αναζήτησης και επιβάλλονται στην ιστοσελίδα ποινές που σχετίζονται με την προβολή της. Τέτοιες τεχνικές είναι:

  • Επαναλαμβανόμενη χρήση των λέξεων κλειδιών εντός του περιεχόμενου της ιστοσελίδα.
  • Επαναλαμβανόμενη χρήση των λέξεων κλειδιών στις ετικέτες (meta-tags) που χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα.
  • Παραπλανητικές περιγραφές ιστοσελίδων που έχουν σα στόχο να ξεγελάσουν τον χρήστη.
  • Κρυφό κείμενο εντός της ιστοσελίδας το οποίο δεν είναι άμεσα προσβάσιμο στον χρήση. Το κείμενο αυτό έχει σα στόχο να μπερδέψει τον αλγόριθμο της μηχανής αναζήτησης και να ανεβάσει την ιστοσελίδα στην κατάταξη.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες SEO που προσφέρει η Contia μπορείτε να δείτε εδώ!

This Post Has One Comment

Comments are closed.