Έσπα 5000 ευρώ - Δράση e-λιανικό

Έκδοση οδηγού δράσης e-λιανικό

Με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την δράση e-λιανικό μπορείτε να χτίσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα με 5000 ευρώ.

01

Απευθύνεται

  • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • Υφιστάμενες (ως 30/09/2019) & νεοσύστατες (από  01/10/2019 ως 12/02/2021)

02

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Λιανεμπορίο (ΚΑΔ 47) ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Διατήρηση φυσικού καταστήματος
  • Αναστολή λειτουργίας για τουλάχιστον μία ημέρα από 18/03/2020
  • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ: μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών τους το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.     ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ: μείωση 100% του κύκλο εργασιών τους.

  • Να ΜΗΝ είναι Franchise

Έσπα 500 ευρώ - Δράση e-λιανικό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Με το πρόγραμμα Έσπα και την δράση e-λιανικό μπορείτε να χτίσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα με 5000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό που διατίθεται είναι 5000 ευρώ. Η επιλεξιμότητα δαπανών ορίζεται από τις 18/03/20.

Η διάρκεια είναι 6 μήνες.

Η διαδικασία ένταξη είναι συγκριτική (βαθμολογική) για κάθε περιφέρεια μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Υποχρέωση είναι κατελάχιστο 3 έτη ζωής (από πληρωμή).

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα. Η Contia είναι εδώ για να σας βοηθήσει στο επόμενο βήμα σας.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα ?

Συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω και θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη του προγράμματος.

ΕΣΠΑ 5000 ευρώ για ηλεκτρονικό κατάστημα. Προλάβετε άμεσα !