Εφαρμογή Android River Discharge

Περιγραφή εφαρμογής - Εφαρμογή Android River Discharge

Η εφαρμογή Android River Discharge αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους ειδικούς επιστήμονες στη ροή των ανοιχτών αγωγών, μιας και παρέχει τη δυνατότητα της απευθείας καταγραφής των υδραυλικών χαρακτηριστικών της ροής (βάθος, πλάτος υγρής διατομής, ταχύτητα ροής) και του άμεσου υπολογισμού του εμβαδού της υγρής διατομής μια φυσικής ή τεχνητής κοίτης, της παροχής της και της μέσης ταχύτητας ροής. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί στηρίζονται στη Mid-Section μέθοδο.H εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα της οπτικοποίησης των δεδομένων ενώ επίσης δύναται αυτά να αποθηκευτούν στο εσωτερικό χώρο της κινητής συσκευής.
 
Πολιτική Απορρήτου
Κατά τη λήψη της εφαρμογής, δεν πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Επίσης, για τη λειτουργία της εφαρμογής River Discharge δεν πραγματοποιείται αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται  η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευσή των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία Contia.
 

Σχετικές εικόνες