You are currently viewing Βελτίωση ιστοσελίδας: Συμβουλές για μία καλύτερη ιστοσελίδα

Βελτίωση ιστοσελίδας: Συμβουλές για μία καλύτερη ιστοσελίδα

Η βελτίωση της ιστοσελίδας αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία της στη μηχανή αναζήτησης της Google. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο πολλές ιστοσελίδες δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται προβλήματα στη λειτουργία τους. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η μη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων τα οποία βελτιώνουν την απόδοση της ιστοσελίδας. Τα μέτρα αυτά σχετίζονται τόσο με την εκάστοτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της σελίδας όσο και στον τρόπο διαχείρισης των επιμέρους λειτουργιών της.

Οι παράγοντες που συμβάλουν στη βελτίωση μίας σελίδας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: την ενημέρωση της τεχνολογίας και την ανανέωση του περιεχομένου.

Βελτίωση ιστοσελίδας με την ενημέρωση τεχνολογίας

Καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες του Διαδικτύου, άλλο τόσο αλλάζουν και οι τεχνολογίες που το απαρτίζουν. Με τον όρο τεχνολογίες Διαδικτύου εννοούμε όλα εκείνα τα συστήματα που χρησιμοποιεί ο παγκόσμιος ιστός για την αποτελεσματικότερη χρήση του από το κοινό. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι:

 • Συστήματα ασφαλείας για την προστασία των χρηστών από κακόβουλες επιθέσεις.
 • Συστήματα αναζήτησης πληροφοριών. Προσθήκη νέων τεχνολογιών στις μηχανές αναζήτησης.
 • Συστήματα αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Ειδικοί αλγόριθμοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Μία ιστοσελίδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες οι οποίες θα καλύπτουν, σε ένα μεγάλο εύρος, τους παραπάνω παράγοντες. Οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να συντηρούνται από έμπειρους προγραμματιστές. Πολλές είναι οι ιστοσελίδες οι οποίες εμφανίζονται με αλλοιωμένο περιεχόμενο κάνοντάς τες μη προσιτές για το κοινό. Το πρόβλημα αυτό προέρχεται από τη κακή συντήρηση της ιστοσελίδας και κατ΄ επέκταση από την ξεπερασμένη τεχνολογία.

Τι γίνεται όμως όταν ο ρυθμός της τεχνολογίας του Διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται οι ιστοσελίδες; Πολλά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) όπως για παράδειγμα το WordPress παρέχουν στον χρήστη ένα “μαξιλάρι ασφαλείας” το οποίο τον βοηθάει να ενημερώσει την ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα. Οι κοινότητες των συστημάτων αυτών ανταποκρίνονται γρήγορα στις νέες τάσεις του Διαδικτύου κι ενημερώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πρόσθετα του συστήματος.

Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Με τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η σελίδα γίνεται πιο φιλική στη μηχανή αναζήτησης της Google. Η Google μέσω ειδικών αλγορίθμων αξιολόγησης ιστοσελίδων, ελέγχει όλο το περιεχόμενο και την παρουσίαση της ιστοσελίδας κι ανάλογα με την ικανοποίηση των κριτηρίων την βαθμολογεί. Η βαθμολογία που δίνουν οι αλγόριθμοι αυτοί βοηθούν την ιστοσελίδα να ανέβει στη κατάταξη των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.

Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας; Τι είναι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας; Πρώτα από όλα για να κατασκευαστεί μία ιστοσελίδα χρειάζεται μία συγκεκριμένη δομή ώστε να είναι προσιτή προς τους επισκέπτες της. Η δομή αποτελείται από τα παρακάτω δομικά στοιχεία της ιστοσελίδας:

 • Η τοποθέτηση του μενού σε προσβάσιμο σημείο στην ιστοσελίδα.
 • Συμπίεση του μεγέθους των αρχείων για την ταχύτερη φόρτωση της ιστοσελίδας.
 • Ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου SSL για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.
 • Κατάλληλα διαμορφωμένα κείμενα για τους επισκέπτες της σελίδας (σωστή παρουσίαση του σκοπού της ιστοσελίδας).
 • Εφαρμογή λέξεων κλειδιών
 • Εισαγωγή ετικετών που να παρουσιάζουν συνάφεια με τις λέξεις κλειδιά της ιστοσελίδας.
 • Χρήση εσωτερικών κι εξωτερικών συνδέσμων.
 • Χρήση εικόνων με ετικέτες

Αν και η διαχείριση της ιστοσελίδας για πολλούς φαίνεται εύκολη, στην πράξη όμως δεν είναι έτσι. Συχνά εντοπίζονται λάθη στο περιεχόμενο της σελίδας τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο για την παρουσία της στο Διαδίκτυο. Ο εντοπισμός λαθών και προβλημάτων (π.χ χαλασμένοι σύνδεσμοι), υποβαθμίζουν τις ιστοσελίδες στις μηχανές αναζήτησης με αποτέλεσμα να μην έχουν την αναμενόμενη απόδοσή τους στο Διαδίκτυο. Η ανανέωση του περιεχομένου της σελίδας δεν είναι ένα επιπόλαιο θέμα, αλλά αντιθέτως αποτελεί την καρδιά της ιστοσελίδας.

Πως να κάνω καλύτερη την ιστοσελίδα μου;

Η βελτίωση της ιστοσελίδας, όπως είδαμε και παραπάνω, προϋποθέτει τη σωστή εκτέλεση μεθόδων και λειτουργιών ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα μίας επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης ή αγοράς των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρει. Αυτό απαιτεί τη συνεχή συντήρηση της ιστοσελίδας αλλά και τη συμβουλή έμπειρων ανθρώπων από τον χώρο της πληροφορικής.

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα για να είναι αποτελεσματική κι αποδοτική στο Διαδίκτυο είναι:

 1. Σωστή χρήση του SEO της ιστοσελίδας για καλύτερα αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης της Google.
 2. Συχνή ενημέρωση των τεχνολογιών της ιστοσελίδας ώστε να είναι συμβατή με τις εκάστοτε τεχνολογίες Διαδικτύου.
 3. Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, εδικά σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 4. Σωστή χρήση των συνδέσμων της ιστοσελίδας.
 5. Συχνή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εικόνες, κείμενο).

Αφήστε μια απάντηση