Αύξηση πωλήσεων μέσω της πλατφόρμας Skroutz - Σύνδεση με Skroutz

Η σύνδεση με Skroutz είναι σημαντική για την αύξηση των κερδών μίας επιχείρησης. Η πλατφόρμα Skroutz είναι ένας διαδικτυακός τόπος στον οποίο οι επιχειρήσεις προβάλλουν τα προϊόντα τους. Στη συνέχεια η πλατφόρμα με τη χρήση έξυπνων φίλτρων παρουσιάζει τα προϊόντα των επιχειρήσεων στους τελικούς καταναλωτές. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να συνδέσει το ηλεκτρονικό της κατάστημα με την πλατφόρμα. Έτσι η πλατφόρμα θα μπορεί να τροφοδοτείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop).

Σύνδεση με Skroutz

Γιατί εμάς...

Εξειδίκευση

Γνωρίζουμε τις προδιαγραφές και τη σύνδεση με Skroutz

Εργαλεία

Ρύθμιση κι εγκατάσταση απαραίτητων εργαλείων για την αποτελεσματική επικοινωνία με το Skroutz

Τροφοδοσία

Εξαγωγή των απαραίτητων συνδέσμων για την τροφοδοσία με την πλατφόρμα του Skroutz

Υποστήριξη

Άμεση επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη σύνδεση με την πλατφόρμα

Καθώς η διαδικασία απαιτεί τον συντονισμό τριών επιχειρήσεων ο χρόνος ολοκλήρωσης ενδέχεται να καθυστερήσει. Ωστόσο η Contia διασφαλίζει ότι σε διάστημα 5-7 ημέρες (εκτός απροόπτου) θα έχει εξασφαλίσει την προβλεπόμενη εγκατάσταση και ρύθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος και της τροφοδοσία της πλατφόρμας του Skroutz.

Προς το παρόν ασχολούμαστε με τη σύνδεση με την πλατφόρμα Skroutz στο περιβάλλον του WordPress. Ωστόσο συντόμως θα υποστηρίζουμε κι άλλες πλατφόρμες.

Ο τρόπος που έχουμε οργανώσει αυτή την υπηρεσία προϋποθέτει ότι η επιχείρηση θα έχει κατασκευάσει το ηλεκτρονικό της κατάστημα είτε σε εμάς ή σε κάποιον άλλον πάροχο αντίστοιχων υπηρεσιών.

Εάν σας ενδιαφέρει η υπηρεσία σύνδεσης του eshop σας με την πλατφόρμα του Skroutz, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη φόρμα επικοινωνίας εδώ!

Τρόπος λειτουργίας - Σύνδεση με Skroutz

Τα βήματα που ακολουθούμε για την σύνδεση της επιχείρησης με Skroutz είναι:

  1. Η επιχείρηση επικοινωνεί με το Skroutz ώστε να της δοθεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό κι ένα διαχειριστικό περιβάλλον.
  2. Μόλις οριστεί η συνεργασία η Contia αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των απαραίτητων εργαλείων.
  3. Έπειτα πραγματοποιείται η εξαγωγή του συνδέσμου τροφοδοσίας προϊόντων της επιχείρησης.
  4. Αποστολή των αντίστοιχων συνδέσμων στην επιχείρηση.
  5. Τελική αποστολή των συνδέσμων τροφοδοσίας στην πλατφόρμα του Skroutz.