Διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδων

Για την αποτελεσματική σχεδίαση ιστοσελίδας απαιτείται μία σειρά ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει διαφόρους τύπους ιστοτόπων που λειτουργούν στο Διαδίκτυο. Ιστοσελίδα θεωρείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα ιστολόγιο, μία σελίδα παρουσίασης μίας επιχείρησης ή ένα επαγγελματικό προφίλ. Η κατασκευή μίας ιστοσελίδας μπορεί να φαίνεται μία απλή διαδικασία αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η σχεδίαση της ιστοσελίδας ενέχει διάφορους κινδύνους που μπορεί να στοχοποιήσουν τη σελίδα στις μηχανές αναζήτησης. Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν; Οι κίνδυνοι αυτοί ανεξάρτητα από τον τύπο της ιστοσελίδας μπορεί να είναι:

  • Καθυστέρηση εμφάνισης της ιστοσελίδας στους επισκέπτες (χρόνος καθυστέρησης φόρτωσης της σελίδας).
  • Μη ταξινομημένο περιεχόμενο.
  • Μη ασφαλής περιήγηση στην ιστοσελίδα (μη ασφαλείς πληρωμές).
  • Αναποτελεσματική εμφάνιση της ιστοσελίδας στη μηχανή αναζήτησης της Google (λόγο έλλειψης βασικού SEO).
  • Κατεστραμμένοι σύνδεσμοι που οδηγούν σε μη υπαρκτές ιστοσελίδες.

Πέρα των παραπάνω προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε μία ιστοσελίδα υπάρχουν κι άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι δεν είναι της παρούσης. Για την αποφυγή των κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει η εταιρεία πληροφορικής να προνοήσει ώστε να την κατασκευάσει αποτελεσματικά.

Στάδια για την αποτελεσματική σχεδίαση ιστοσελίδας

Για την αποτελεσματική κατασκευή μίας ιστοσελίδας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξής της. Αρχικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου όπως είναι το WordPress, το Joomla, το Drupal, το Magento, κ.ά. Έπειτα θα πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς ο τύπος της ιστοσελίδας ώστε να εισαχθεί σωστά το περιεχόμενο σ’ αυτήν. Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη φόρτωσή της.

Αφού δημιουργηθεί ο σκελετός της ιστοσελίδας, θα πρέπει το περιεχόμενο που θα εισαχθεί σε αυτήν να είναι πλήρως ταξινομημένο ώστε να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα της σελίδας. Αυτό θα βοηθήσει την ιστοσελίδα να εμφανίζεται αποτελεσματικότερα στη μηχανή αναζήτησης της Google. Τέλος θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά ο χώρος φιλοξενίας της ιστοσελίδας διότι αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη λειτουργία της. Ο χώρος φιλοξενίας (hosting) δίνει τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να έχει γρηγορότερη ανταπόκριση κατά την εμφάνισή της στον επισκέπτη. Επίσης μετατρέπει τη σύνδεση με την ιστοσελίδα σε https με το πρωτόκολλο SSL το οποίο πιστοποιεί την ασφάλεια που παρέχει η σελίδα στο κοινό της.

Για περισσότερα νέα σχετικά με τη λειτουργία των ιστοσελίδων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Contia στο Linkedin.