Η σημασία της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού συστημάτων στις επιχειρήσεις

Contia κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη

Η σημασία της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού συστημάτων στις επιχειρήσεις

Εισαγωγή

Στις μέρες μας ένα μεγάλο ποσοστό των έργων αποτυγχάνει τόσο ως προς την εφαρμογή του όσο και ως προς την υλοποίησή του λόγο της έλλειψης της Α&Σ (Ανάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων). Αυτό το φαινόμενο παρατηρείτε στον χώρο των επιχειρήσεων (μικρομεσαίων και μεγάλων) εδώ και πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, η αποτυχία διεκπεραίωσης πολλών έργων, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (νομικό & πολιτικό σύστημα), τεχνολογικοί παράγοντες, οικονομικοί παράγοντες και φυσικά οι ανθρώπινοι παράγοντες.

Βήματα για τη διαδικασία της Α&Σ (Ανάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων) ενός ΠΣ

Τα βήματα για ένα πληροφορικό σύστημα ονομάζονται κύκλος ζωής ανάπτυξης συστήματος (ΚΖΑΣ). Με τα χρόνια έχουν προταθεί πολλά εργαλεία από διάφορους ερευνητές ώστε να μπορούν τα έργα πληροφοριακών συστημάτων να ολοκληρώνονται αποτελεσματικά. Η σωστή αντιμετώπιση ενός έργου οφείλεται σε μία σειρά βημάτων τα οποία ο καθένας πρέπει να ακολουθεί ώστε να καταφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ΚΖΑΣ διαθέτει ένα σύνολο τεσσάρων φάσεων για την αποτελεσματική ανάπτυξη ενός έργου. Αυτές οι φάσεις είναι η προετοιμασία, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση.

1. Προετοιμασία

Κατά τη φάση της προετοιμασίας η ομάδα έργου πρέπει να προσδιορίσει την αξία του συστήματος για την εταιρεία, δηλαδή πόσο θα κοστίσει το σύστημα ή κατά πόσο θα αυξήσει τα κέρδη της εταιρείας μετά τη λειτουργία του.

Η ομάδα έργου πρέπει να συνεργαστεί με διάφορα τμήματα της επιχείρησης τα οποία έχει άμεση σχέση με την επιχειρηματική ανάγκη (π.χ τμήμα λογιστηρίου, τμήμα μάρκετινκ). Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διεξαγωγή της ανάλυσης σκοπιμότητας. Η ανάλυση σκοπιμότητας εξετάζει κάποιες βασικές πτυχές του έργου όπως είναι:

 • Η τεχνική επιτευξημότητας της ιδέας, η οποία απαντάει στο ερώτημα μπορούμε να το φτιάξουμε;

 • Η οικονομική σκοπιμότητα που απαντάει στο ερώτημα θα προσφέρει όφελος στην επιχείρηση και εάν ναι σε πόσο χρονικό διάστημα περίπου;

 • Η εταιρική σκοπιμότητα που απαντάει στο ερώτημα αν το κατασκευάσουμε, θα χρησιμοποιηθεί;

Η αίτηση συστήματος και η ανάλυση σκοπιμότητας παρουσιάζονται σε μία επιτροπή επίβλεψης έργων ώστε να αποφασίσει αν είναι κατάλληλο προς υλοποίηση.

2. Ανάλυση

Κατά την ανάλυση συστήματος η ομάδα έργου προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσει ποιος θα χρησιμοποιήσει το σύστημα, τι θα κάνει αυτό; που και πότε θα χρησιμοποιηθεί; Αυτή η φάση ερευνά τρία βήματα:

 1. Αρχικά προσδιορίζεται η στρατηγική ανάλυσης που θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα έργου. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδια και γνώση από το υπάρχον σύστημα της εταιρείας αλλά και τρόπους σχεδιασμού ενός νέου συστήματος.

 2. Στη συνέχεια η ομάδα έργου προσπαθεί να συγκεντρώσει διάφορες πληροφορίες από άτομα που έχουν γνώση του έργου (συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων ή μέσω συνεντεύξεων). Έπειτα δημιουργείται η κεντρική ιδέα του συστήματος από την οποία παράγεται το μοντέλο ανάλυσης. Το μοντέλο ανάλυσης περιγράφει πως θα λειτουργεί η επιχείρηση με τη λειτουργία του νέου αυτού συστήματος.

 3. Τέλος παράγεται η πρόταση συστήματος η οποία αποτελεί την συνένωση της κεντρικής ιδέας του συστήματος και του μοντέλου ανάλυσης, και παραδίδεται στον εντολέα έργου ο οποίος θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει το έργο στον σχεδιασμό.

Η πρόταση συστήματος είναι το πρώτο παραδοτέο που περιγράφει ποιες επιχειρηματικές απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτει το νέο σύστημα.

3. Σχεδιασμός

Η φάση του σχεδιασμού φορά το πως θα λειτουργεί το σύστημα καθώς και τους τρόπου σύνδεσής του με τη βάση δεδομένων, τη διασύνδεση χρήστη με φόρμες και αναφορές, τα αρχεία που θα απαιτηθούν κ.ά. Η φάση του σχεδιασμού περιλαμβάνει τέσσερα βήματα τα οποία είναι:

 1. Η ανάπτυξη της στρατηγικής σχεδιασμού που θα ακολουθήσει η ομάδα έργου. Σε αυτό το βήμα αποφασίζεται αν οι προγραμματιστές θα είναι εντός της εταιρείας ή θα γίνει πρόσληψη έμπειρων προγραμματιστών σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων ή θα αγοραστεί και θα εγκατασταθεί έτοιμο πακέτο λογισμικού.

 2. Επόμενο και βασικό βήμα της φάσης του σχεδιασμού είναι η αρχιτεκτονική σχεδιασμού για το σύστημα, η οποία περιγράφει το υλικό, το λογισμικό και τη δικτυακή υποδομή που θα χρησιμοποιηθούν. Με αυτό το βήμα γίνεται πιο ξεκάθαρο πως οι χρήστες θα κινούνται εντός τους συστήματος χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη λειτουργία του.

 3. Αναπτύσσονται οι προδιαγραφές δεδομένων και αρχείων τα οποία καθορίζουν που θα αποθηκεύονται και που θα χρησιμοποιούνται.

 4. Τέλος η ομάδα έργου διατυπώνει το σχέδιο προγράμματος κατά το οποίο καθορίζει τα προγράμματα που πρέπει να γραφτούν και τι ακριβώς κάνει το καθένα.

4. Υλοποίηση

Η τελευταία φάση του κύκλου ζωή ενός συστήματος είναι η φάση της υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης προγραμματίζεται το σύστημα και παραδίδεται στους άμεσα ενδιαφερομένους. Συνήθως η φάση αυτή επισκιάζει τις υπόλοιπες διότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Διαθέτει τρία βήματα:

 1. Το πρώτο βήμα είναι η κατασκευή του συστήματος. Το σύστημα κατασκευάζεται και ελέγχεται από την ομάδα έργου. Το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τυχών σφάλματα που προκύπτουν κατά τον προγραμματισμό του συστήματος.

 2. Το δεύτερο βήμα είναι η εγκατάσταση του συστήματος στη κατάλληλη υποδομή της επιχείρησης. Αυτό το κομμάτι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι και ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του συνολικού συστήματος.

 3. Η ομάδα ανάλυσης καθορίζει ένα σχέδιο υποστήριξης το οποίο περιλαμβάνει μια επίσημη ή άτυπη επισκόπηση μετά την υλοποίηση.


About Author

contia

Η Contia ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχοντας ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CONTIA εξελίσσονται συνεχώς ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ομάδων ενδιαφερομένων. Η μεταβολή του περιβάλλοντος, μας καθιστά υπεύθυνους στη διαχείριση της τεχνολογίας μέσω της συνεχής εκπαίδευσης της διοίκησης και μέσω της επένδυσης της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν να εξελίσσονται όσο ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα ζητήματα και νέες προκλήσεις για την ικανοποίηση της αγοράς. Ο κλάδος που υπεισέρχεται η εταιρεία απαιτεί να έχουμε σχεδιασμένες τις Επιχειρηματικές Αρχές ώστε να διασφαλίσουμε ότι η CONTIA έχει στόχο να κάνει πάντοτε υπεύθυνες επιλογές. Τέλος, σαν εταιρεία αναγνωρίζουμε πως η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και όλων των ομάδων ενδιαφερομένων απαιτεί αδιάλειπτη προσήλωση και συνεχή ετοιμότητα τόσο από τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και από το προσωπικό της.

Leave a Reply

Κατηγοριες Αρθρων

Αρθρα – Ημερολογιακα

Καντε μια δωρεα

Donation Form 2018

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το ιστολόγιό μας. Αν τα άρθρα μας ανήκουν στα ενδιαφέροντά σας, κάντε την προσφορά σας
1,00
Προσωπικές Πληροφορίες

Συνολική Δωρεά 1,00€

September 2020
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930