Σειριακή και Δυαδική Αναζήτηση

Η σειριακή αναζήτηση είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος σαρώνει έναν πίνακα μέχρι να βρει την πρώτη εμφάνιση ενός στοιχείου που αναζητείται. Το στοιχείο αυτό αναφέρετε ως κλειδί (key).

Continue Reading Σειριακή και Δυαδική Αναζήτηση