ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


  • Κατασκευή Ιστοσελίδων

   Λεπτομερής σχεδίαση


   Κατασκευή τεχνικής υποδομής για τη σωστή λειτουργία του SEΟ


   Κατάλληλος σχεδιασμός της ιστοσελίδας ώστε να είναι συμβατή με όλες τις κινητές συσκευές


   Προσθήκη της επιχείρησης στα προϊόντα της Google


   Διαχειριστικό περιβάλλον εργασίας της ιστοσελίδας   Χώρος φιλοξενίας και όνομα   Εισαγωγή φόρμας επικοινωνίας και στοιχείων της επιχείρησης στην ιστοσελίδα   Προβολή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης   Εισαγωγή εικόνων και βίντεο   Προσθήκη εταιρικού ιστολογίου   Προβολή εταιρικού προφίλ   Εισαγωγή πρόσθετων λειτουργιών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη   Συγγραφή όρων και προϋποθέσεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας (GDPR)   Ενημερωτικό κείμενο για τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδα (αποδοχή ή μη)   Εισαγωγή μετάφρασης στην ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε γλώσσα


   Δωρεάν 6 μήνες υποστήριξη


   Βασικό

   700


   Προτεινόμενο

   1300


   Εξειδικευμένο

   1800