Αύξηση των πωλήσεων

Σύνδεση με Google Merchant Center

Η Contia μπορεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με Google Merchant Center για ένα αποδοτικότερο eshop. Τώρα μπορείς να εκτοξεύσεις τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού σου καταστήματος με την υπηρεσία της Google Merchant Center

Περισσότερα κανάλια πώλησης των προϊόντων σου!

Η Contia αναλαμβάνει να δημιουργήσει την πύλη σύνδεσης μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης με την υπηρεσία Google Merchant Center. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με την εξαγωγή συνδέσμων τροφοδοσίας και εισαγωγή στην υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο το eshop θα τροφοδοτεί καθημερίνα την Google με τα νέα του προϊόντα.

Σύνδεση με Google Merchant Center
Πως γίνεται...

Αποτελεσματική τροφοδοσία της υπηρεσίας Google Merchant Center

Βήμα 1
Δημιουργία πύλης

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε την πύλη για να γίνει η σύνδεση μεταξύ του eshop και της υπηρεσίας.

Βήμα 2
Δημηργία συνδέσμου τροφοδοσίας

Έπειτα δημιουργούμε τον σύνδεσμο τροφοδοσίας όπου θα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Βήμα 3
Εξαγωγή τροφοδοσίας

Γίνεται η εξαγωγή του συνδέσμου τροφοδοσίας των προϊόντων με βάση τα πρότυπα του Google Merchant Center.

Βήμα 4

Σύνδεση με Google Merchant Center

Πραγματοποιείται η τελική τροφοδοσία με την υπηρεσία Google Merchant Center.

left_image.png

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να γίνει εντός μίας εβδομάδας.

Ο τρόπος που έχουμε οργανώσει αυτή την υπηρεσία προϋποθέτει ότι η επιχείρηση θα έχει κατασκευάσει το ηλεκτρονικό της κατάστημα είτε σε εμάς ή σε κάποιον άλλον πάροχο αντίστοιχων υπηρεσιών.

Προς το παρόν ασχολούμαστε με τη σύνδεση με την πλατφόρμα Google Merchant Center στο περιβάλλον του WordPress. Ωστόσο συντόμως θα υποστηρίζουμε κι άλλες πλατφόρμες.

Εάν σας ενδιαφέρει η υπηρεσία σύνδεσης του eshop σας με την υπηρεσία Google Merchant Center, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη φόρμα επικοινωνίας εδώ!