Προσφορά για δημιουργία Android εφαρμογής

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και η Contia θα διαμορφώσει την οικονομική σας προσφορά.