Contia

Website building Thessaloniki

Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη - Contia

Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

Εισαγωγή

Συνοπτικά ο επιστημονικός τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) περιλαμβάνει την επιστήμη και την εφαρμοσμένη μηχανική της κατασκευής ευφυών μηχανών με ειδικά ευφυή προγράμματα υπολογιστών.Για τον λόγο αυτό η ΤΝ μπορεί επίσης να χαρακτηρισθεί και ως ο διεπιστημονικός τομέας όπου η πληροφορική συναντάται με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη γλωσσολογία, τα μαθηματικά, τις νευροεπιστήμες, την εφαρμοσμένη μηχανική και άλλους επιστημονικούς τομείς.

Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη;

Τεχνητή νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που ασχολείται με την σχεδίαση ευφυών συστημάτων. Δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Αυτό που προκύπτει από τον παραπάνω ορισμό είναι ότι για να ορισθεί τι μπορεί να κάνει ένα “νοήμον ” σύστημα πρέπει πρώτα να ορισθεί ο όρος “νοημοσύνη”.

Ο ορισμός της νοημοσύνης

Στο ερευνητικό λεξικό του Cambrigde η νοημοσύνη αναφέρεται ως η “ικανότητα για μάθηση, κατανόηση και κρίση ή αιτιολογημένη έκφραση γνώμης”. Βέβαια η νοημοσύνη υποβοηθείται από την ύπαρξη αισθήσεων και της μνήμης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά από μόνα τους δεν αρκούν.

Οι θεμελιώδεις δυνατότητες της νοημοσύνης διατυπώνονται από την παρακάτω λίστα:

  • Ανταπόκριση σε καταστάσεις με ελαστικότητα.
  • Αντίληψη και κατανόηση ασαφών μηνυμάτων.
  • Αναγνώριση των καταστάσεων με βάση τη σπουδαιότητά τους.

Η ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης

Όλο και περισσότεροι επιστήμονες αναρωτιούνται τι θα συμβεί στο μέλλον με την εξέλιξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) καθώς έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας.Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι μοιραία για το ανθρώπινο είδος αφού έχουμε παραδείγματα robots που έχουν αντικαταστήσει σε πολλές δουλείες τον ανθρώπινο παράγοντα.

Ένα παράδειγμα είναι ότι σε πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες η συναρμολόγηση των αυτοκινήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά από robots.

Η Contia υπέρμαχος της τεχνητής νοημοσύνης

Η Contia από την πλευρά της τάσσετε υπέρμαχος της επιστημονικής κοινότητας της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εξέλιξή της. Το πεδίο έρευνας της εταιρείας μας είναι ένα μέρος της τεχνητής νοημοσύνης το οποίο είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Σαν εταιρεία πληροφορικής έχουμε χρέος να ερευνούμε διάφορα επιστημονικά ζητήματα και συγκεκριμένα να είμαστε υποστηρικτές σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να ενισχύσουμε την επιστημονική κοινότητα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.


About Author

contia

Η Contia ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχοντας ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CONTIA εξελίσσονται συνεχώς ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ομάδων ενδιαφερομένων. Η μεταβολή του περιβάλλοντος, μας καθιστά υπεύθυνους στη διαχείριση της τεχνολογίας μέσω της συνεχής εκπαίδευσης της διοίκησης και μέσω της επένδυσης της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν να εξελίσσονται όσο ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα ζητήματα και νέες προκλήσεις για την ικανοποίηση της αγοράς. Ο κλάδος που υπεισέρχεται η εταιρεία απαιτεί να έχουμε σχεδιασμένες τις Επιχειρηματικές Αρχές ώστε να διασφαλίσουμε ότι η CONTIA έχει στόχο να κάνει πάντοτε υπεύθυνες επιλογές. Τέλος, σαν εταιρεία αναγνωρίζουμε πως η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και όλων των ομάδων ενδιαφερομένων απαιτεί αδιάλειπτη προσήλωση και συνεχή ετοιμότητα τόσο από τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και από το προσωπικό της.

Leave a Reply

articles categories

Archieves

Donate

Donation Form 2018

Help us to improve our blog. Please donate, if theses posts related with your interests
1,00
Personal Info

Donation Total: 1,00€