Μαθήματα Πληροφορικής

Διαθέσιμο Υλικό

Το υλικό που διαθέτει η Contia είναι σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτό το υλικό περιλαμβάνονται ασκήσεις διαφόρων μαθημάτων όπου τις διανέμουμε είτε δωρεάν (όπως μπορείτε να δείτε στο αποθετήριο που δημιουργήσαμε στο GitHub παρακάτω) είτε κατά την ώρα πραγματοποίησης του μαθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.