Monthly Archives: April 2019

βελτίωση ιστοσελίδας

Βελτίωση ιστοσελίδας: Συμβουλές για μία καλύτερη ιστοσελίδα

Η βελτίωση της ιστοσελίδας αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία της στη μηχανή αναζήτησης της Google. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο πολλές ιστοσελίδες δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται προβλήματα στη λειτουργία τους. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η μη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων τα οποία βελτιώνουν την απόδοση της ιστοσελίδας. Τα μέτρα αυτά σχετίζονται τόσο με την εκάστοτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της σελίδας όσο και στον τρόπο διαχείρισης των επιμέρους λειτουργιών της.

Οι παράγοντες που συμβάλουν στη βελτίωση μίας σελίδας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: την ενημέρωση της τεχνολογίας και την ανανέωση του περιεχομένου.

Βελτίωση ιστοσελίδας με την ενημέρωση τεχνολογίας

Καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες του Διαδικτύου, άλλο τόσο αλλάζουν και οι τεχνολογίες που το απαρτίζουν. Με τον όρο τεχνολογίες Διαδικτύου εννοούμε όλα εκείνα τα συστήματα που χρησιμοποιεί ο παγκόσμιος ιστός για την αποτελεσματικότερη χρήση του από το κοινό. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι:

 • Συστήματα ασφαλείας για την προστασία των χρηστών από κακόβουλες επιθέσεις.
 • Συστήματα αναζήτησης πληροφοριών. Προσθήκη νέων τεχνολογιών στις μηχανές αναζήτησης.
 • Συστήματα αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Ειδικοί αλγόριθμοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Μία ιστοσελίδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες οι οποίες θα καλύπτουν, σε ένα μεγάλο εύρος, τους παραπάνω παράγοντες. Οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να συντηρούνται από έμπειρους προγραμματιστές. Πολλές είναι οι ιστοσελίδες οι οποίες εμφανίζονται με αλλοιωμένο περιεχόμενο κάνοντάς τες μη προσιτές για το κοινό. Το πρόβλημα αυτό προέρχεται από τη κακή συντήρηση της ιστοσελίδας και κατ΄ επέκταση από την ξεπερασμένη τεχνολογία.

Τι γίνεται όμως όταν ο ρυθμός της τεχνολογίας του Διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται οι ιστοσελίδες; Πολλά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) όπως για παράδειγμα το WordPress, παρέχουν στον χρήστη ένα “μαξιλάρι ασφαλείας” το οποίο τον βοηθάει να ενημερώσει την ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα. Οι κοινότητες των συστημάτων αυτών ανταποκρίνονται γρήγορα στις νέες τάσεις του Διαδικτύου κι ενημερώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πρόσθετα του συστήματος.

Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Με τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η σελίδα γίνεται πιο φιλική στη μηχανή αναζήτησης της Google. Η Google μέσω ειδικών αλγορίθμων αξιολόγησης ιστοσελίδων, ελέγχει όλο το περιεχόμενο και την παρουσίαση της ιστοσελίδας κι ανάλογα με την ικανοποίηση των κριτηρίων την βαθμολογεί. Η βαθμολογία που δίνουν οι αλγόριθμοι αυτοί βοηθούν την ιστοσελίδα να ανέβει στη κατάταξη των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.

Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας; Τι είναι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας; Πρώτα από όλα για να κατασκευαστεί μία ιστοσελίδα χρειάζεται μία συγκεκριμένη δομή ώστε να είναι προσιτή προς τους επισκέπτες της. Η δομή αποτελείται από τα παρακάτω δομικά στοιχεία της ιστοσελίδας:

 • Η τοποθέτηση του μενού σε προσβάσιμο σημείο στην ιστοσελίδα.
 • Συμπίεση του μεγέθους των αρχείων για την ταχύτερη φόρτωση της ιστοσελίδας.
 • Ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου SSL για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.
 • Κατάλληλα διαμορφωμένα κείμενα για τους επισκέπτες της σελίδας (σωστή παρουσίαση του σκοπού της ιστοσελίδας).
 • Εφαρμογή λέξεων κλειδιών
 • Εισαγωγή ετικετών που να παρουσιάζουν συνάφεια με τις λέξεις κλειδιά της ιστοσελίδας.
 • Χρήση εσωτερικών κι εξωτερικών συνδέσμων.
 • Χρήση εικόνων με ετικέτες

Αν και η διαχείριση της ιστοσελίδας για πολλούς φαίνεται εύκολη, στην πράξη όμως δεν είναι έτσι. Συχνά εντοπίζονται λάθη στο περιεχόμενο της σελίδας τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο για την παρουσία της στο Διαδίκτυο. Ο εντοπισμός λαθών και προβλημάτων (π.χ χαλασμένοι σύνδεσμοι), υποβαθμίζουν τις ιστοσελίδες στις μηχανές αναζήτησης με αποτέλεσμα να μην έχουν την αναμενόμενη απόδοσή τους στο Διαδίκτυο. Η ανανέωση του περιεχομένου της σελίδας δεν είναι ένα επιπόλαιο θέμα, αλλά αντιθέτως αποτελεί την καρδιά της ιστοσελίδας.

Πως να κάνω καλύτερη την ιστοσελίδα μου;

Η βελτίωση της ιστοσελίδας, όπως είδαμε και παραπάνω, προϋποθέτει τη σωστή εκτέλεση μεθόδων και λειτουργιών ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα μίας επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης ή αγοράς των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρει. Αυτό απαιτεί τη συνεχή συντήρηση της ιστοσελίδας αλλά και τη συμβουλή έμπειρων ανθρώπων από τον χώρο της πληροφορικής.

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα για να είναι αποτελεσματική κι αποδοτική στο Διαδίκτυο είναι:

 1. Σωστή χρήση του SEO της ιστοσελίδας για καλύτερα αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης της Google.
 2. Συχνή ενημέρωση των τεχνολογιών της ιστοσελίδας ώστε να είναι συμβατή με τις εκάστοτε τεχνολογίες Διαδικτύου.
 3. Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, εδικά σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 4. Σωστή χρήση των συνδέσμων της ιστοσελίδας.
 5. Συχνή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εικόνες, κείμενο).

Κατασκευή ιστοσελίδων

Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ο ρόλος τους στο Διαδίκτυο

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, τα τελευταία χρόνια, έχει παρεξηγηθεί ως έννοια με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της αγοράς να την υποβαθμίζει. Το κόστος δημιουργίας μίας ιστοσελίδας έχει μειωθεί δραματικά παρουσιάζοντας δε μία πολύ κακή ποιότητα της υπηρεσίας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες τόσο οικονομικούς όσο και κοινωνικούς. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι:

 1. Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
 2. Η υποβάθμιση της τεχνολογίας και η μη επένδυση σε αυτήν.
 3. Η νοοτροπία των σημερινών επιχειρήσεων στη φθηνή αλλά και κακή παραγωγή των υπηρεσιών.
 4. Η αγορά ιστοσελίδων από μη εξειδικευμένους πωλητές.
 5. Η κακή ποιότητα της υπηρεσίας υποστήριξης ιστοσελίδων μετά την κατασκευή της.
 6. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν μόνο να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα χωρίς να τους ενδιαφέρει η σωστή κι αποτελεσματική υποστήριξή της.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο σχεδιασμός ιστοσελίδων; Η κατασκευή μίας ιστοσελίδας απαιτεί τον άψογο συνδυασμό πολλών υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μία εταιρεία πληροφορικής. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι:

 • Η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας.
 • Η κατασκευή της “προτομής” της ιστοσελίδας.
 • Ο σχεδιασμός της σελίδας (διαμορφώνοντας το αισθητικό μέρος της).
 • Η μεταφόρτωση της ιστοσελίδας στον χώρο φιλοξενίας (hosting).
 • Η σύνδεση του ονόματος χώρου (domain name) με την ιστοσελίδα που έχουμε μεταφορτώσει.
 • Η υποστήριξη της ιστοσελίδας μετά την εγκατάστασή της.

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στις επιχειρήσεις του σήμερα

Όλες οι σημερινές επιχειρήσεις, πέρα των δραστηριοτήτων τους, είναι υποχρεωμένες να προβάλλονται στο Διαδίκτυο. Η σωστή διαχείριση μίας ιστοσελίδας από έμπειρους στον χώρο της πληροφορικής μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στην επιχείρηση. Τα οφέλη αυτά συνήθως συνδυάζονται με το μερίδιο της αγοράς που έχει η επιχείρηση αλλά και με το brand name της. Τι σημαίνει όμως αυτό; Κερδίζοντας τη μάχη, του Διαδικτύου ανάμεσα στις υπόλοιπες ιστοσελίδες, αυτομάτως βελτιώνεται η εικόνα και η φήμη της εταιρείας αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την πελατεία της.

Επιχειρήσεις οι οποίες είναι κυρίαρχες του κλάδου, χρησιμοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της ιστοσελίδας τους παρέχοντας στο κοινό τους χρήσιμες πληροφορίες. Γιατί όμως επιχειρήσεις που επενδύουν στις τεχνολογίες Διαδικτύου δεν πετυχαίνουν τον ίδιο στόχο; Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι πολύπλευρη. Από τη μία δεν υπάρχει ένα καλά οργανωμένο στρατηγικό πλάνο ψηφιακής προώθησης και από την άλλη  η ψηφιακή προώθηση δεν επικεντρώνεται στην ιστοσελίδα αλλά σε άλλα μέσα. Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει κατά πολύ την εικόνα της επιχείρησης διότι αν και προσπαθεί να προωθηθεί δεν το κάνει σωστά.

Μία επιχείρηση για να προωθήσει σωστά κι αποτελεσματικά τις δράσεις της πρέπει:

 1. Να κατασκευάσει την επίσημη ιστοσελίδα της.
 2. Να επικεντρωθεί μόνο στην ψηφιακή προώθηση της ιστοσελίδας.
 3. Να συμβουλευτεί έμπειρους στο χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων.
 4. Να διαφημίσει σε όλα τα μέσα που διαθέτει, την ιστοσελίδα της.
 5. Να σχηματίσει έξυπνες διαφημίσεις και προσφορές και να τις προωθήσει μέσω της ιστοσελίδας.

Προβολή των επιχειρήσεων μέσω της ιστοσελίδας

Υπάρχουν πολλών ειδών προβολής μέσω του Διαδικτύου για μία επιχείρηση αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στην προβολή μέσω ιστοσελίδων. Δύο παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν τη προβολή των ιστοσελίδων. Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με τον σωστό σχεδιασμό της ιστοσελίδας και περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τις διαφημίσεις της επιχείρησης.
 • Το σωστό SEO ώστε η ιστοσελίδα να εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google.
 • Την οργανωμένη σύνταξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας για την αποτελεσματικότερη πλοήγηση των επισκεπτών της.

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την αποτελεσματική προώθησης της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία σωστών και οργανωμένων στρατηγικών πλάνων προώθησης της ιστοσελίδας.
 • Την συνεχή προβολή στα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Την επένδυση σε διαφημίσεις της Google οι οποίες είναι επί πληρωμή (Google ads).
 • Τη σωστή χρήση των λέξεων κλειδιών ώστε η ιστοσελίδα να προβάλετε στο κοινό που επιθυμεί η επιχείρηση.

Οφέλη μίας ιστοσελίδας για την επιχείρηση

Τα οφέλη που παρέχει μία ιστοσελίδα, αν και είναι παρεξηγημένη στις μέρες μας, είναι πάρα πολλά. Πιο σημαντικά από αυτά είναι:

 • Η αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης.
 • Η βελτίωση της εικόνας και της φήμης που έχει η επιχείρηση στην αγορά.
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 • Η σωστή παρουσίαση των δράσεων και των υπηρεσιών/προϊόντων προς το αγοραστικό κοινό που την ενδιαφέρει.
 • Η αύξηση της πιθανότητας συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Περισσότερα για τις ιστοσελίδες που παρέχει η Contia θα βρείτε στον σύνδεσμο κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη.


γενετικοί αλγόριθμοι

Εισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms)

Οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms) αποτελούν μία ενδιαφέρουσα κατηγορία αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης. Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι συγκαταλέγονται μέσα στους αλγορίθμους οι οποίοι απαρτίζουν τον κλάδο της μηχανικής μάθησης. Η μηχανική μάθηση είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης (ορισμός ΤΝ).

Ο βασικός μηχανισμός των αλγορίθμων αυτών είναι εμπνευσμένος από την Δαρβινική θεωρεία της εξέλιξης της φύσης. Οι γενετικοί αλγόριθμοι, σύμφωνα με κάποια κριτήρια, έχουν ως στόχο την αναζήτηση υποψήφιων λύσεων για ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Κάποια από τα προβλήματα βελτιστοποίησης είναι:

 • Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή
 • Προβλήματα εφοδιαστικής (logistics)
 • Τα παίγνια (game playing)
 • Ο χρονοπρογραμματισμός (scheduling)
 • Η δρομολόγηση καλωδίων (wire routing)

Η αρχή της έμπνευσης των γενετικών αλγορίθμων έγινε το 1958 από τον Friedberg, ο οποίος συνδύασε μικρά προγράμματα Fortran (γλώσσα προγραμματισμού) για την αυτόματη παραγωγή σύνθετων προγραμμάτων. Έπειτα ο Holland το 1975 χρησιμοποίησε σειρές δυαδικών ψηφίων (bits) ώστε κάθε συνδυασμός bit να είναι μία έγκυρη λειτουργία. wikipedia

Πως λειτουργούν οι γενετικοί αλγόριθμοι;

Ακολουθώντας το παράδειγμα της φύσης, σχετικά με τον μηχανισμό εξέλιξης των οργανισμών, οι αλγόριθμοι αυτοί βασίζονται στον κανόνα της φυσικής επιλογής. Οι οργανισμοί που δεν μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους πεθαίνουν, ενώ οι υπόλοιποι πολλαπλασιάζονται μέσω της αναπαραγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση οι απόγονοι παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις από τους προγόνους και συνήθως εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα στα προβλήματα.

Το παραπάνω μοντέλο αναπαραγωγής πληθυσμού αποτελεί τον κύριο κανόνα για την ανάπτυξη των γενετικών αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα, με τυχαίο τρόπο, δημιουργείται ο πληθυσμός (που στην ουσία είναι οι υποψήφιες λύσεις του προβλήματός μας) ο οποίος αποτελείται από λύσεις που είναι μη αποδεκτές. Οι λύσεις που μας παρέχουν οι γενετικοί αλγόριθμοι βαθμολογούνται από μία συνάρτηση η οποία ονομάζεται συνάρτηση καταλληλότητας (fitness function).

Κάθε φορά που δημιουργούνται νέοι απόγονοι, τόσο πιο κοντά φτάνουμε στην αποδεκτή λύση. Αυτό όμως δε σημαίνει κιόλας ότι αυτή η λύση που θα βρούμε θα είναι και η σωστή. Τέτοιου είδους αλγόριθμοι βρίσκουν πάντα μία λύση η οποία είναι κατά προσέγγιση στο σωστό αποτέλεσμα. Τα συστατικά που περιλαμβάνει ένας γενετικός αλγόριθμος είναι τα εξής:

 1. Μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί τυχαία πιθανές λύσεις για το εκάστοτε πρόβλημα.
 2. Ένας τρόπος αναπαράστασης των υποψήφιων λύσεων.
 3. Η συνάρτηση καταλληλότητας η οποία θα βαθμολογήσει της πιθανές λύσεις με βάση τα κριτήρια που του παρέχει ο προγραμματιστής.
 4. Ένας μηχανισμός επιλογής γονέων.
 5. Το σύνολο των γενετικών τελεστών για τη διαδικασία της αναπαραγωγής νέων λύσεων.

Διαδικασία επιλογής γονέων

Η διαδικασία επιλογής γονέων σχετίζεται με την επιλογή εκείνων των λύσεων που θα μας δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα για το πρόβλημά μας. Κατά τη διαδικασία αυτή, κάποιοι γονείς οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή τιμή στη συνάρτηση καταλληλότητας επιλέγονται και αντιγράφονται στη δεξαμενή ζευγαρώματος (mating pool).

Η δεξαμενή ζευγαρώματος έχει μέγεθος ίσο με τον αρχικό πληθυσμό που πήραμε ως πιθανές λύσεις του προβλήματός μας. Μία από τις συνηθισμένες τεχνικές για την επιλογή των κατάλληλων γονέων είναι η τεχνική της επιλογής ρουλέτας (roulette wheel selection). Η λογική της τεχνικής αυτή βασίζεται στη καταλληλότητα των υποψήφιων λύσεων που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αυξήσουν τη τιμή του καταχωρητή ώστε να υπερβαίνει την τιμή του τυχαίου πλήθους λύσεων.

Μία δεύτερη τεχνική για την επιλογή των γονέων είναι και η επιλογή τουρνουά (tournament selection). Στην τεχνική αυτή επιλέγονται γονείς με προκαθορισμένη πιθανότητα q ενώ αυτοί που είναι λιγότερο κατάλληλοι έχουν πιθανότητα επιλογής 1-q.

Διαδικασία αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή είναι η διαδικασία της δημιουργίας απογόνων (νέων λύσεων) και είναι αποτελέσματα του ζευγαρώματος δύο γονέων (παλαιών υποψήφιων λύσεων). Στην αναπαραγωγή εμπλέκονται δύο τελεστές η οποίοι αποτελούν τον κύριο μηχανισμό αναπαραγωγής νέων λύσεων. Αυτοί οι τελεστές είναι η:

 1. διασταύρωση (crossover): Ο τελεστής διασταύρωσης παράγει δύο απογόνους από δύο γονείς παίρνοντας επιλεγμένα bit από κάθε γονέα με τέτοιο τρόπο ώστε το i-οστό bit του απογόνου να είναι το i-οστό bit ενός εκ των γονέων του.
 2. μετάλλαξη (mutation): Ο τελεστής μετάλλαξης αλλοιώνει ένα ψηφίο bit που παράγεται με τη δημιουργία του απογόνου ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η λύση.

Γενετικοί αλγόριθμοι και οι εφαρμογές τους

Οι γενετικοί αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε διάφορους κλάδους της επιστήμης της πληροφορικής όπως είναι:

 • Η εύρεση μέγιστης τιμής αριθμητικών συναρτήσεων
 • Συνδυαστική βελτιστοποίηση
 • Μηχανική μάθηση
 • Σχεδιασμός
 • Επεξεργασία εικόνων

Κατηγοριες Αρθρων

Αρθρα – Ημερολογιακα

Καντε μια δωρεα

Donation Form 2018

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το ιστολόγιό μας. Αν τα άρθρα μας ανήκουν στα ενδιαφέροντά σας, κάντε την προσφορά σας
1,00
Προσωπικές Πληροφορίες

Συνολική Δωρεά 1,00€

April 2019
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930