Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών μπορείτε να απευθυνθείτε στην Contia μέσω e-mail. Όλες οι υπηρεσίες τις Contia στοχεύουν στο καλό της κοινωνίας και στο επιθυμητό κέρδος του πελάτη.

Η Contia δεν δεσμεύεται για την χρήση της υπηρεσίας από τον πελάτη. Σκοπός της είναι να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη χωρίς να έχει ευθύνη για το πως ο πελάτης θα χρησιμοποιεί την εκάστοτε υπηρεσία. Η Contia δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβή και αξιόπιστα. Επίσης η Contia με κάθε νόμιμο μέσο προσπαθεί να διατηρήσει την εταιρική της φήμη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της.

Όροι χρήσης και Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Κατασκευή Ιστοσελίδων
95%
Σχεδίαση Ιστοσελίδων
92%
Προώθηση ιστοσελίδων
98%
0 +
Έργα
0
Καφέδες