Η μηχανή αναζήτησης της Google

Η μηχανή αναζήτησης της Google, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το κυρίαρχο εργαλείο για την αναζήτηση ιστοσελίδων. Σκοπός της μηχανής αναζήτησης είναι να οδηγήσει τους χρήστες του Διαδικτύου σε πληροφορίες και δεδομένα με εκπληκτική ακρίβεια. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο μας προκαλεί αμφιλεγόμενα συναισθήματα. Η μηχανή αναζήτησης της Google μας προκαλεί το ενδιαφέρον για την εύκολη διεπαφή που παρουσιάζει στον χρήστη. Χρησιμοποιώντας έναν υπέρ-αλγόριθμο, η Google ασκεί τεράστια επιρροή στην εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων με την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στη μηχανή αναζήτησης.

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί η αναζήτηση της Google, βασίζεται σ’ έναν πολύπλοκο αλγόριθμο, η γνώση του οποίου παραμένει άγνωστη. Ο αλγόριθμος αυτός με τη χρήση ειδικών bots ευρετηριάζουν όλο το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας ώστε να συλλέξουν δεδομένα και να τα αξιολογήσουν ανάλογα με τα κριτήρια που θέτει η Google. Τα κριτήρια αυτά έχουν σα στόχο την αποτελεσματική αναζήτηση ιστοσελίδων, αυξάνοντας την ποιότητα του περιεχομένου τους. Ποια είναι όμως αυτά τα κριτήρια που θέτει η μηχανή αναζήτησης της Google;

Κριτήρια της Google για την αποτελεσματική αναζήτηση ιστοσελίδων

Τα κριτήρια τα οποία θέτει η Google για την αποτελεσματική κι αποδοτική παρουσίαση μίας ιστοσελίδας είναι:

  • Η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα του χρήστη μέσα σ’ ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το κριτήριο είναι σημαντικό ώστε να μη χρειάζεται ο επισκέπτης της σελίδας να περιμένει παραπάνω από τον αναμενόμενο χρόνο. Η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος των πολυμέσων το οποίο επιβαρύνει κατά πολύ την φόρτωση της σελίδας. Εδώ μπορείτε να κάνετε ένα τεστ για τη ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας σας (PageSpeed).
  • Ο χρόνος περιήγησης στην ιστοσελίδα: Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θέτει η Google ως κριτήριο είναι ο χρόνος περιήγησης του επισκέπτη στη σελίδα. Η Google με ειδικό εργαλείο όπως είναι το Google Analytics, μπορεί να εντοπίσει το μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών.
  • Η σωστή χρήση περιεχομένου: Η μηχανή αναζήτησης της Google δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι λέξεις κλειδιά. Οι αλγόριθμοι της Google είναι ικανοί να εντοπίζουν ανήθικες τεχνικές, αξιολογώντας αρνητικά την ιστοσελίδα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατανομή των λέξεων κλειδιών στην ιστοσελίδα ονομάζεται SEO.
  • Η αποτελεσματική τοποθέτηση περιεχομένου: Μία ιστοσελίδα για να είναι πλήρως κατανοητή θα πρέπει να οργανώσει το περιεχόμενό της με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο εύκολη στην περιήγηση της. Η οργάνωση του περιεχομένου προέχετε από τη σωστή τοποθέτηση υπό-σελίδων σε εμφανή σημείο στον ιστότοπο.